Svensk industri i främsta ledet

Ledare · 2015-04-30

Göran Persson, Siemens

Jag kom precis tillbaka från Hannovermässan där vi kunde se flera exempel på nya molntjänster och applikationer för övervakning och styrning inom industrin. Utvecklingen börjar ta fart på allvar och ”digitala fabriker” med smarta molntjänster erbjuder nya möjligheter. Med hjälp av uppkopplade sensorsystem, för att till exempel mäta vibrationer på motorer, kan du få reda på hur motorn mår – istället för att bli larmad när den redan har havererat.

På Siemens har vi arbetat med TIA – Totally Integrated Automation – under de senaste 15 åren. Det är ett övergripande automationskoncept som integrerar en anläggnings hård- och mjukvaror i en samlad lösning som ger full kontroll över hela verksamheten. De fysiska miljöerna kan också visualiseras på ett verklighetstroget sätt vilket förenklar arbetet och även möjliggör underhåll på distans.

Digitaliseringen innebär ett stort kliv framåt för all industriell verksamhet men samtidigt öppnas nya vägar in i våra system. År 2010 uppmärksammades flera intrång i svenska företags automationssystem med den avancerade datamasken Stuxnet. Händelserna blev något av en väckarklocka och visade att it-säkerheten har en central plats i den fortsatta industriella utvecklingen.

Under april hade vi nöjet att medverka vid Automation Regions frukostmöten i Västerås och Stockholm och prata om just it-säkerhet. Siemens arbetar med dessa frågor på flera olika sätt, bland annat erbjuder vi en analystjänst som testar motståndskraften mot dataintrång.

Automation Region är ett utmärkt forum för kunskapsdelning men utgör också en positiv kraft som samlar branschen och visar upp vad vi gör och hur vårt arbete bidrar till såväl ekonomisk tillväxt som utveckling av teknisk spetskompetens. Automationsbranschen har varit tämligen osynlig i samhället, trots att automation är en av Sveriges absolut viktigaste näringar. Vi måste marknadsföra oss bättre för att ha en chans att attrahera välutbildade och engagerade människor som vill jobba med it. För så ser det ut – vi rekryterar inte längre till verkstadsgolvet.

Digitaliseringen är en pågående process och alla kan se åt vilket håll vi är på väg. Svenska företag gillar att testa ny teknik, de är modiga och de vågar satsa. Våra kunder inom tillverknings- och processindustrin är proaktiva och ställer krav på oss som leverantörer. Det är en av orsakerna till att vi som ett litet land kan gå i främsta ledet i den tekniska utvecklingen.

Siemens hjälper svenska företag att bygga upp konkurrenskraftig produktion så att vi som industrination kan stärka och flytta fram våra positioner ytterligare. Med ett bra utbildningssystem, en stolt industritradition och en vana att ta till oss ny teknik har vi också alla förutsättningar att lyckas.

Göran Persson
Divisionschef Process Industries and Drives, Siemens