Svensk industri utvecklar framtidens Offshore

Notis · 2017-01-31

Triple Steelix 2.0 har av Tillväxtverket beviljats 2,25 miljoner kronor i stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet ”Framtidens Nya Värdekedjor för Offshore”. Detta motsvarar 50 procent av projektets totalbudget där övriga finansiärer är Vinnova och deltagande parter.

I en tidigare förstudie där samarbetet mellan olika svenska regioner har varit utgångspunkten, har havsbaserad verksamhet, ”blå tillväxt” och framför allt energiutvinning från havet identifierats som ett potentiellt utvecklingsområde. Kopplingar finns även till liknande initiativ på Europeisk nivå.

I Sverige finns redan en gryende industri där erfarenheter och kunnande både från materialutvecklingssidan, konstruktion, system och applikation, IT och automation, miljö och resurseffektivitet bör kunna utnyttjas för att utveckla nya världsledande värdekedjor inom området. Både på väst- och ostkusten finns företag som ligger långt framme vad gäller system och applikationer för vind-, våg- och tidvattenkraft samt lättviktskonstruktioner och farkoster för marin miljö.

De stora tekniska svårigheterna vid havsbaserad verksamhet utgör utmaningar som bland annat kräver avancerad material- och konstruktionsteknik, logistik och kompetens samt komplexa system för att lösas på ett effektivt sätt. Detta är svenska styrkeområden som har stora möjligheter att utvecklas till framtidens nya värdekedjor inom området.

Genom att koppla företag, akademier och organisationer kring dessa utmaningar bör Sveriges ledande stålföretag, både som material- och komponentleverantörer, tillsammans med andra avancerade material-, komponent- och systemtillverkare kunna åstadkomma lösningar som är internationellt konkurrenskraftiga. Arbetet förväntas generera ett antal nya projekt där Svensk industri kan spela en ledande roll inom ett globalt växande och viktigt område.

Projektet löper till och med januari 2020 och sker i samverkan mellan Triple Steelix/Jernkontoret, Offshore Väst/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF, Automation Region/Mälardalens Högskola, Future Position X och SSY (Swedish Steel Yachts) och kontakter kommer att knytas med ytterligare företag med idéer inom området.