Sverigeturné identifierar behoven

Notis · 2019-06-27

Automation Summit närmar sig och för att spetsa innehållet inventerar vi företagens behov i en landsomfattande turné. Tillsammans med IVA och Svenska Mässan undersöker vi vilka transformativa trender som driver utvecklingen inom industrin och resultatet utgör utgångspunkten för konferensen.

Diskussioner vid workshop i Västerås den 25 juni.

Första stoppet på turnén var i Umeå under våren och innan Automation Summit, den 9 oktober, kommer vi bland annat att besöka Göteborg, Skellefteå, Kalmar och Stockholm. Utöver det kommer Automation Region ha ett dialogmöte med storbolag och en tematisk workshop i Almedalen med fokus på innovation, energi och startupbolag.

Behovsinventeringen inför Automation Summit leds av Daniel Boqvist, projektledare på Automation Region.

Automation Region, IVA och Svenska Mässan har utvecklat en strukturerad metod för att snabbt identifiera trender och utveckla möjliga lösningar. Det gör att deltagarna i workshoppen snabbt får en överblick över problemet och de får ett konkret förslag på lösning med sig tillbaka till sina företag. Fokus ligger på att hitta koncept som företagen kan börja nyttja på kort sikt, områden där tekniken kan göra nytta redan nu.

Om du är intresserad av att delta i vår behovsinventering inför Automation Summit så kan vi tipsa om följande aktiviteter:

Morgondagens energilösningar
Samverkansaktivitet i Almedalen · 2019-07-02
Mer information →

Workshop om industrins transformation
Workshop i Skellefteå · 2019-08-20
Mer information och anmälan →

Workshop om industrins transformation
Workshop i Göteborg · 2019-09-04
Mer information och anmälan →