Ta del av Sveriges nya kompetens – det är enkelt!

Notis · 2016-04-29

Ta del av Sveriges nya kompetens

Västerås stad driver tillsammans med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och flera av samverkans­organisationerna en arbetsgrupp för att ta till vara den kompetens som finns bland asylsökande och nya invånare. Den kompetenskartläggning som gjorts på ett par av de större flyktingboendena i Västerås visar att det finns stora resurser som kan tillvaratas inom Sveriges bristyrken.

Förutom utbildade personer inom vård och pedagogik så finns det stora resurser i form av ingenjörer och erfarenhet från olika teknikyrken. Nu söker vi företag som vill ta emot praktikanter. Vänta, sluta inte läsa nu …

Vi sätter ribban lågt och höjer den ju högre vi kan hoppa. Det är enkelt att ta emot en asylsökande eller en som har fått asyl som praktikant. De flesta nya invånare anstränger sig för att komma in i ett nytt sammanhang, det handlar främst om att få vara med, att bidra och att lära sig. En praktik kan alltså utformas på olika sätt, allt ifrån att jobba fullt ut bredvid en handledare till att få finnas på arbetsplatsen, studera svenska och få möjlighet att öva på språket runt fikabordet.

Den administrativa hanteringen kring praktiken tar Migrationsverket alternativt Arbetsförmedlingen hand om:

  • Praktikanten är försäkrad via Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen.
  • Vid behov kan handledare få viss ersättning för handledartid.
  • Tidsperiod sätts mellan praktikant och företag och det behöver inte vara praktik på heltid.
  • Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen ser till att alla blanketter fylls i korrekt tillsammans med företaget och praktikanten.

Under försommaren kommer en matchmakingaktivitet genomföras. Är ni öppna för att ta emot en praktikant eller vill ni göra en intresseanmälan till matchmakingaktiviteten? Kontakta Anna Sandberg på Automation Region, anna.sandberg@automationregion.com eller 021-15 17 67.