Ta risker – men bara kalkylerade sådana!

Notis · 2013-01-31

Bild

Välkommen till ett ”riskfyllt” men kostnadsfritt seminarium i samverkan mellan Automation Region och Frontit den 21 februari. Vissa risker väljer vi att utsätta oss för, andra kan vi inte undvika – men vi kan alltid få ett bättre beslutsunderlag inför våra val och kunskap för att vidta rätt åtgärder inför de risker vi konfronterar. Harry Steinkeller, civilingenjör, civilekonom och Senior Consultant på Frontit AB, berättar om hur osäkerhet – risker och möjligheter – hanteras i projekt och linjearbete.

Den snabba samhällsutveckling och det föränderliga affärsklimat som råder gör att vår exponering för osäkerheter och risker ökar allt mer. Det finns beprövade metoder för att kalkylera de risker vi utsätts för – oavsett om det handlar om produktutveckling, investeringar, samhällsförändring, organisationsförändringar, eller annan slags framtidsorienterad aktivitet. Torsdag den 21 februari mellan 15:00-17:00 – anmäl dig på www.automationregion.com.