Do-tank om framtidens teknik

Notis · 2016-12-22

Foto från kunskapsseminarium och do-tank kring Internet of Things, den 3 maj på expectrum.

Internet of things, everything eller nothing? Molnplattformar och säkerhet – hur ska det gå? Tycker du att det är många begrepp som surrar? Vill du ha mer konkret kunskap om hur du kan ta den tekniska utvecklingen in i din verksamhet?

Under första kvartalet 2017 startar Automation Region tillsammans med SICS en do-tank där dagens och framtidens teknik diskuteras med experter från akademi, institut och företag. En do-tank är ett forum där företrädare från akademi, näringsliv och offentlig sektor möts för att belysa och diskutera möjligheter och utmaningar var och en står inför.

Deltagarna får tillfälle att arbeta med konkreta frågeställningar och utmaningar som också kan ligga till grund för nya utvecklingsprojekt.

Mer information kommer i januari och frågor besvaras av Karolina Winbo, karolina.winbo@automationregion.com.