Teaser & cliffhanger…

Notis · 2012-08-31

Automation Region kommer under september månad att lansera en ny, annorlunda och spännande satsning för att stimulera teknikintesset hos barn och ungdomar. Alla kontaktpersoner kommer snart att få mer information – håll ögonen öppna!