Tech transfer för minskade utsläpp i modebranschen

Artikel · 2023-05-19

Textilbranschen står för nästan 10 procent av de globala utsläppen, det är dystra siffror men långt ifrån det värsta. För vet du vad det är? Att vi inte ens vet exakt var i värdekedjan som de olika utsläppen sker. Men vet du vad? Det finns faktiskt en lösning.  

Vi börjar från början. Idag baseras väldigt lite av den hållbarhetsinformation som finns inom textil- och modebranschen på riktig data – det mesta utgår från generella och standardiserade globala medelvärden. Köper du en vit t-shirt i bomull anges alltså utsläppen (om nu företaget alls presenterar någon sådan data) i generella termer – hur mycket som generellt släpps ut genom att producera en bomulls-t-shirt. Inte den specifika t-shirten, med den specifika bomullen, producerad i den specifika fabriken. Vilket gör det väldigt svårt att skilja agnarna från vetet – det är alltså i princip omöjligt att skilja på en mer hållbart producerad t-shirt och en mindre hållbart producerad t-shirt eftersom vi faktiskt inte vet. Det i sin tur gör det svårt för både inköparna hos varumärkena och för konsumenten att välja hållbart.

Till höger: Jonas Larsson, docent i textilvetenskap vid högskolan i Borås

Att mäta är att veta

Vår lösning? En svart låda inspirerad av flygplanens svarta låda som ofiltrerat samlar in och sammanställer faktisk data under produktionen.

– Vi har använt sensorer som vanligtvis nyttjas runt fjärrvärmeledningar och satt dem i ett nytt sammanhang. Tekniken i sig är alltså inte ny men själva användningsområdet är det, säger Jonas Larsson, docent i textilvetenskap vid högskolan i Borås.

I projektet Mikrofabriker som drivs av Science Park Borås och Automation Region har en första pilot gjorts i liten skala tillsammans med Gina Tricot.  Transparensen i den lokala fabriken, med tillklippning och sömnad synliggjordes till konsument genom en app till mobilen. Appen är levererad av företaget PaperTale och baseras på en digital lösning för spårbarhet genom blockkedjeteknologi. Initiativet har fått positiv respons och konsumenternas efterfrågan av transparens i plaggens värdekedjor fortsätter att öka.

– Vi synliggjorde informationen om produkten via appen där konsumenten kunde se produktens utsläpp under värdekedjan vilket gav mycket positivt gehör. Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder plagg med högre spårbarhet och hållbara val, säger Anna Frisk på Gina Tricot.

Under våren startar nästa pilot hos ett väveri – den platsen där garn blir till färdigt tyg med rätt färg och specifika egenskaper som till exempel gör tyget mjukare. Det är också här det går att göra störst skillnad eftersom cirka 80 procent av utsläppen från produktionsprocessen kommer från beredningen hos väverierna. Genom tech transfer från fjärrvärmeindustrin kommer sensorer för vattenanvändning, utsläpp av vatten, vattenkvalitet, energianvändning och luftkvalitet i fabriken att mätas. Data samlas in, lagras, och beräknas för att sedan tillgängliggöras – något som snart blir ett lagkrav för producenter i textil- och modebranschen.

– Vi behöver visa upp tekniken och potentialen för företagen här i Sverige för att de i sin tur ska kunna ställa krav och efterfråga den transparensen hos sina leverantörer globalt, säger Jonas. Det finns dessutom en stor potential att skala upp den här modellen, just nu tittar vi främst på miljöaspekter men vi ser stora möjligheter att även förbättra arbetsmiljön på textilfabriker med hjälp av den här typen av teknik. Förutom luftkvalitet skulle vi bland annat kunna mäta ljudnivå, temperatur och kontrollera övertid.

Kostnadseffektiv och bättre data

I princip allt du behöver mäta kan mätas med hjälp av olika typer av sensorer. Att mäta energiåtgången är enkelt gjort, men att mäta vattenanvändning och vattenkvalitet kräver något större investeringar men väl värt pengen om du frågar Jonas.

– I Sverige har vi lagkrav på att mäta vattenkvaliteten flera gånger per dag vid produktion och därför är investeringskostnaden för den här typen av teknik låg i jämförelse med om det skulle göras manuellt. Du får dessutom mycket bättre mätdata med hjälp av den här tekniken, säger Jonas.

– De lagkrav som snart realiseras inom EU tillsammans med arbetet för att ställa om mot ett hållbart samhälle kommer driva på investeringarna inom det här området – och då står vi redo att stötta textilindustrin både nationellt och internationellt. Det är helt enkelt inte okej längre – att inte veta vad och hur mycket utsläpp ens produkter står för under livscykeln, avslutar Jonas.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Jonas Larsson eller Elin Glimberg.

Text: Elin Glimberg