Teknikåttan avgörs på MDH i Eskilstuna

Notis · 2017-04-28

Dags för final i Teknikåttan.

Den 23 maj avgörs rikstävlingen Teknikåttan på MDH i Eskilstuna. Tävlingen riktar sig till landets alla åttondeklassare som tävlar inom teknik, naturkunskap och matematik. De tolv bästa klasserna i landet gör upp om att bli årets Teknikåtta.

Teknikåttan är en rikstäckande frågetävling i naturvetenskap, matematik och teknik för elever i årskurs åtta. Det huvudsakliga syftet med tävlingen är att väcka intresset för de ämnena bland både flickor och pojkar, stimulera deras fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga samt stärka deras självförtroende.

Målet är att visa att det finns alternativa vägar till kunskap. Genom att relatera till vardagsnära teknik och genom att anlägga nya perspektiv på naturvetenskapliga fenomen lockas eleverna att ge kloka svar på kluriga problem. Därigenom stärks också elevernas tilltro till sitt eget sunda förnuft.

Idag ligger följande lärosäten bakom Teknikåttan:

 • Chalmers
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Väst
 • Karlstads universitet
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds Tekniska högskola
 • Mälardalens högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet

Läs mer om Teknikåttan

Se inslag i SVT om Teknikåttan