Teknikcollege Mälardalen och Automation Region i nytt samarbete

Notis · 2014-10-31

Samarbete mellan Teknikcollege Mälardalen och Automation Region

För att öka ungdomars intresse för tekniska yrken startar nu ett nytt samarbete mellan Teknikcollege Mälardalen och Automation Region. Samarbetet sker i form av en kompetensplattform med förankring i de styrkeområden som identifierats i Affärsplan Västmanland.

– Det nystartade samarbetet blir en möjlighet för våra nätverk att mötas och diskutera våra gemensamma frågor, som till exempel efterfrågan på kompetens och kompetensförsörjning, säger Ida-Maria Rydberg, processledare för Teknikcollege Mälardalen.

Teknikcollege Mälardalen har en naturlig, stark koppling till såväl näringsliv som teknikutbildningar och kommer bland annat starta ett projekt för att effektivisera arbetet med APL-platser (Arbetsplatsförlagt lärande). Automation Region bidrar med omvärldsanalys och kontaktytor gentemot företagen i automationsindustrin och kommer även delta i satsningar för att lyfta intresset för teknikyrken.

– Tillsammans med Teknikcollege Mälardalen kan vi hjälpa företagen att lära känna de unga och ta tillvara deras kompetens och driv. Samtidigt får gymnasieeleverna en inblick i den moderna industrin och de möjligheter som finns, säger Karolina Winbo, processledare på Automation Region.

Mer information

Ida-Maria Rydberg, processledare Teknikcollege Mälardalen
malardalen@teknikcollege.se, 073-515 15 37

Karolina Winbo, processledare Automation Region
karolina.winbo@automationregion.com

Teknikcollege är Industrirådets kvalitetsstämpel, där företag samverkar med kommuner och utbildningsanordnare kring teknik- och industriutbildningar för att få fram fler elever med den kompetens som teknikindustrin efterfrågar idag och i framtiden. Teknikcollege Mälardalen erbjuder Teknikprogrammet, Industritekniska programmet samt El- och energiprogrammet. Mer information: www.teknikcollege.se.