Textilbranschen – från klimatbov till hållbar produktion?

Notis · 2022-06-05

I dag står Sverige värd för Världsmiljödagen som firas över hela världen. Temat är Only One Earth, vilket handlar om att skapa hållbara vanor och bryta mönster som skadar naturen. Produktion och användning av textilier har en mycket stor miljö- och klimatpåverkan. I projektet Mikrofabriker tar Smart Textiles och Automation Region fram lösningar för en mer hållbar textilproduktion, både nationellt och globalt.

Bevattning av bomullsodling.

Varje svensk konsumerar omkring 14 kilo kläder och hemtextil per år. Textilindustrin är en av våra mest resurskrävande och förorenande branscher där varje produktionssteg påverkar miljön genom vattenföroreningar, utsläpp av växthusgaser och deponier. Totalt uppskattas tillverkningen av kläder och skor stå för så mycket som 10 procent av de globala koldioxidutsläppen.

Det har länge saknats fungerande tekniker som möjliggör återvinning av kläder till fibrer, och bara en procent av alla använda kläder återvanns till nya under 2019. Smart Textiles, som är en del av Science Park Borås och Högskolan i Borås, är en ledande aktör inom textila innovationer.

– Kraven på textilbranschen att redovisa sin miljöpåverkan på ett transparent sätt har ökat kraftigt de senaste åren, säger Erik Bresky, vd på Science Park Borås. Det har bidragit till ett ökat intresse för AI och nya automatiseringstekniker som kan bidra till att skapa lönsamma cirkulära system inom textil- och modebranschen.

Projektet Mikrofabriker synliggör onödiga utsläpp

Automation Region och Smart Textiles driver gemensamt projektet Mikrofabriker som ska bidra till att synliggöra och eliminera slöseri i hela den textila värdekedjan. Med hjälp av nya tekniska lösningar utvecklas tillverkningsprocesser med höjd effektivitet och transparens. Projektet bidrar till att nå flera globala mål inom Agenda 2030, däribland mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, samt mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Samarbetet sträcker sig över tre år och har tre fokusområden:

  • Automatiserade tillverkningsprocesser som möjliggörare för lokal produktion.
  • Transparenta och spårbara värdekedjor genom informationsinsamling och digitala lösningar.
  • Utvecklat koncept för ”zero-waste” och produktion ”on demand” i tillskärnings- och sammanfogningsprocesser för att minska materialspill och överproduktion.

Inom projektet kopplas företag från textilbranschen samman med automationsföretag för gemensam utveckling av tillverkningsprocesser och affärsmodeller som kan främja en hållbar cirkulär ekonomi och nya affärsmöjligheter.

– I samband med Världsmiljödagen får svenska lösningar och innovationer på miljöområdet chans att visa upp sig för en internationell publik, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region. Projektet Mikrofabriker visar hur textiltillverkningen kan bli mer hållbar genom automatiserade tillverkningsprocesser i alla delar.

Mer information

Erik Bresky
erik.bresky@hb.se
033-435 41 31

Catarina Berglund
catarina.berglund@automationregion.com
073-662 15 20