Tid för kompetensutveckling

Notis · 2020-04-30

Över hela landet kraftsamlar högskolor, universitet och yrkesutbildningar för att kunna erbjuda kompetensutveckling för korttidspermitterade. Helt nya kurser tas fram och befintliga utbildningar anpassas för att kunna ges digitalt.

Efter förfrågan från industriföretag startar Mälardalens högskola fem extrainsatta kurser inom mjukvaruutveckling och artificiell intelligens. Kurserna ges på engelska via webben och behörighetskraven grundas på tidigare utbildning eller motsvarande kompetens. Helena Jerregård är vicerektor för samverkan på Mälardalens högskola och hon var inte sen att svara upp mot företagens förfrågan.

– Jag är övertygad om att kompetensutveckling i digitalisering kombinerat med ett ökat nätverksbygge är en investering som lönar sig, säger Helena Jerregård. Jag är också mycket imponerad av mina kollegor som så snabbt har kunnat ta fram kurserna i samverkan med företagen.

Mälardalens högskola har sedan flera år utvecklat onlinekurser för yrkesverksamma så strukturerna fanns på plats redan innan vårens coronakris.

– Det är mycket positivt att vi kan hjälpa svensk industri med kompetensutveckling i dessa svåra tider, säger Stefan Eck, projektledare vid Mälardalens högskola. Jag vill särskilt lyfta fram insatserna från våra lärare och forskare som arbetar hårt med att ställa om sina ordinarie campuskurser till onlinekurser och som dessutom är villiga att undervisa i dessa extrainsatta kurser.

Branschorganisationen IT&Telekomföretagen har satt samman en lista med utbildningar som erbjuds från universitet, högskolor och utbildningsföretag. Det är kurser inom bland annat ledarskap, agila arbetssätt, digitalisering, hållbarhet, projektledning, robotisering och verksamhetsutveckling. Listan hittar du här.

Mälardalens högskolas nyinsatta kurser →
Intervju med Helena Jerregård i Sveriges Radio →
IT&Telekomföretagens lista med utbildningar →