Tillsammans automatiserar vi textilbranschen

Notis · 2022-10-03

Foton från studiebesöket inklusive en bild på en kvinna med VR-utrustning

Det krävs kompetens, mod och ödmjukhet när automationslösningar ska implementeras i en helt ny bransch. Det vet Science Park Borås och företagen de samverkar med. Tillsammans med Automation Region undersöker de vilken teknik och kunskap från industrin som är applicerbar i textilbranschen.

Textilbranschen är förvisso automatiserad till en viss grad men stora delar av produktionen är fortfarande beroende av att människor utför arbetet – här finns det stora möjligheter att göra textilbranschen mer hållbar – både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Globalt omsätter branschen cirka 1,5 trillioner USD per år och är en av världens mest nedsmutsande industrier. Värdekedjorna karaktäriseras av långa ledtider och låg träffsäkerhet i prognoser. Därför tittar projektet Mikrofabriker på hur vi kan skapa en småskalig och flexibel produktion lokalt, nära slutanvändaren. Genom att flytta hem produktion, korta ledtiderna och göra mindre kollektioner kan textilbranschen bli mer hållbar.

– En automatiserad tillverkning ger bättre arbetsmiljö, och skapar förutsättningar för minskat svinn och ökad spårbarhet i produktionen, säger Elin Asplund, projektledare på Automation Region. Det är ett otroligt lärorikt projekt där vi bland annat tittar på utmaningarna med att få en robot att hantera tyger, hur automation kan användas för paketering och logistik och hur AI kan minska svinnet och öka kvaliteten.

Som en uppföljning på Textile Roadshow som hölls i Borås i våras arrangerades Automation Roadshow den 30–31 augusti. Två dagar då företag från textilbranschen gjorde studiebesök hos några av Automation Regions medlemsföretag. De fick bland annat se robotiserad montering av armeringskorgar, ABB Robotics Experience Center och additiv tillverkning hos Digital Mechanics. Det hela blev ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter.

Hur kan ditt företag dra nytta av projektet?

Textilbranschen omsätter trillioner USD varje år och genom att flytta hem en del av produktionen skapas fler arbetstillfällen. Dessutom finns det goda chanser för våra medlemsföretag att leverera teknik och tjänster för att driva utvecklingen inom en ny sektor. Och samtidigt som det finns goda chanser att få en bit av kakan på 1,5 trillioner är det också ett otroligt bra tillfälle att lära sig mer om hur framtidens hållbara affärsmodeller kan itereras fram.

Tillverkningen av kläder och skor står dessutom för 10 procent av de globala växthusgasutsläppen, vilket är mer än alla internationella flyg- och sjötransporter tillsammans. Genom att driva utvecklingen mot lokal produktion med hög automationsgrad och små, anpassade – ibland återvunna – kollektioner skapas arbetstillfällen, konkurrenskraft och hållbarhet. Bara det är väl skäl nog att engagera sig? Vill du veta mer om projektet, kontakta Elin Asplund så berättar hon mer!

Stort tack till Skanska, Digital Mechanics, LedAI, ABB Robotics och byBrick som så generöst delade med sig av kunskap och erfarenheter när projektet med Science Park Borås i spetsen besökte Västerås!

Projektet Mikrofabriker drivs av Automation Region och Science Park Borås och finansieras av Tillväxtverket, Vinnova, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås och ACG Nyström. Syftet är att kombinera kunskap och erfarenhet från textilbranschen och industrin för att göra teknik och tillverkningsprocesser för cirkulära flöden tillgängliga för fler. Projektet ska också lyfta möjligheten att investera i mikrofabriker och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att flytta hem produktion till Sverige samtidigt som man gör produktionen av textilier mer hållbar genom lokal produktion av små, anpassade kollektioner.