Tillsammans har vi ”fighting spirit”!

Ledare · Karin Röding • Rektor Mälardalens högskola · 2011-08-31


Karin Röding
Rektor Mälardalens högskola

Som ny rektor på Mälardalens högskola får jag dagligen en dos av nya insikter och ny kunskap. Det är en förmån. Med god guidning av ledningen för Automation Region har jag på kort tid fått lära mig de stora dragen kring automationsbranschen, dess omfattning, potential och stora utvecklingsmöjligheter. För mig var det nytt att hela sju procent av den globala automationsbranschen finns i Mälardalen.

Jag brukar säga att Mälardalens högskola är en nationell högskola som verkar i en region och med en innovativ och internationell profil. Genom de forsknings- och utvecklingssamarbeten som sker tillsammans med små, medelstora och globala företag som finns placerade i vår geografiska närhet bidrar Mälardalens högskola till en stärkt svensk konkurrenskraft.

Som jag ser det gäller samma sak för Automation Regions medlemsföretag. Ni befinner er här i regionen, men verkar både nationellt och internationellt, vilket skapar kraft och nytta för hela Sverige. Jag är därför övertygad att vi tillsammans, som aktörer i en region, kan flytta fram positionen för automationsbranschen ytterligare ett steg. Eller tre.

Vad är högskolans mål och roll i och för regionen? Högskolan arbetar intensivt för att öka den statliga forskningsfinansieringen. Det är vår största utmaning och är helt avgörande för såväl forskningen som utbildningen och därmed för kompetensutvecklingen för regionen. Med mer pengar i plånboken vill högskolan i samverkan med bland annat näringslivet bidra till kompetensförsörjning av ingenjörer, ekonomer, personalvetare och andra yrkesgrupper som idag rekryteras av regionens företag, men också till den offentliga sektorn så att till exempel skolan och vården kan utvecklas. Det känns extra viktigt i tider med stora generationsväxlingar. Du vet väl att hela 86 procent av de 13 000 studenter som studerar vid högskolan väljer att bo kvar och arbeta i regionen? Vi vill också utveckla vårt goda samverkansarbete med regionens företag, kommuner och landsting för att skapa nya tjänster och produkter.

Att högskolan själv argumenterar för att denna expansiva region behöver en stark högskola känns förutsägbart. Desto viktigare är det att våra samarbetspartner anser det. Låt gärna politiker och beslutsfattar förstå att detta inte är en isolerad högskolefråga, utan en fråga om hela regionens utveckling och därmed för hela landet. För vad händer om företagen och kompetensen flyr regionen?

Avslutningsvis en glädjande nyhet. Totalt är 208 studenter antagna till civilingenjörsprogrammen, jämfört med 156 förra hösten. Efter många års nedgång är detta ett positivt trendbrott. Vi satsade på att rekrytera fler studenter – och lyckades. Som sagt, det gäller att ha ”fighting spirit”.

Karin Röding • Rektor Mälardalens högskola