Tillsammans mot nya höjder

Ledare · 2014-06-27

Processledningen Automation Region

För att kunna blicka framåt är det ibland befogat att stanna upp och reflektera kring vad som redan har åstadkommits. När vi summerar upp den första halvan av året kan vi se tillbaka på en imponerande mängd aktiviteter. Årsmöte med val av ny styrelse, åtta frukostmöten kring aktuella ämnen, 14 möten i de medlemsdrivna utvecklingsgrupperna och två välbesökta och uppskattade Automation Expo – hos Scania i Södertälje och på expectrum i Västerås.

Tillsammans med Robotdalen har vi ställt ut på MAX-mässan och Elmia Automation. Vi har medverkat i genomförandet av den öppna innovationstävlingen Smart Living Challenge och i utvecklingen av Innowatch, ett verktyg för ökad innovationstakt i företagen. Fyra av våra Automationsnästen har också publicerats i Ny Teknik Automation. Under våren har Automation Region fått 17 nya medlemsföretag och över 800 personer har medverkat vid våra olika aktiviteter – inte illa!

Som flera av er säkert känner till så söker Automation Region nya finansieringslösningar. Ett av våra projekt, finansierat av Tillväxtverket, upphör om exakt ett år. Vi arbetar också för att rigga projekt tillsammans med bland andra Länsstyrelsen och klusterkollegorna i regionen. För att förankra vår strategi kring verksamhetens inriktning och finansiering kommer vi under hösten att vända oss till er medlemmar för att diskutera möjligheter och utmaningar när det gäller att ta Automation Region till nästa nivå.

Automation är ett hett område och allt fler lyfter automationens betydelse för samhället. Vi bidrar med vårt engagemang på flera olika sätt. Ett exempel är det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation, där vi bland annat arbetar med informationsspridning och arrangerar intressanta seminarier och workshops.

SFF, Stiftelsen för strategisk forskning, publicerade nyligen en forskningsrapport som slår fast att vartannat jobb kommer att automatiseras inom 20 år. Vi behöver lyfta diskussionen om hur detta kan utgöra en möjlighet för vårt samhälle. Samtidigt måste vi vara redo att ta debatten och bemöta den kritik mot automation som ibland framförs i sammanhanget – ”Ska vi ersättas av robotar?”...

Vi ser fram emot en spännande höst där vi tillsammans med er – våra medlemmar, samarbetspartner och andra vänner – kan fortsätta lyfta de centrala frågorna inom automation till nya höjder. Trevlig sommar önskar vi på Automation Region!

Karolina, Stefan, Mikael, Gunnar och Anna