Tillväxtanalys om digital innovation

Notis · 2016-03-31

Irene Ek, Tillväxtanalys

Automation Regions årsmöte gästades av Irene Ek, analytiker på den statliga myndigheten Tillväxtanalys. På uppdrag av regeringen analyserar och utvärderar myndigheten den svenska tillväxtpolitiken och ansvarar för utlandsbaserad omvärldsanalys kring tillväxtfrågor.

Irene gav en uppskattad omvärldsspaning kring hur digital innovation skapar tillväxt och betonade bland annat att många efterlyser ett tydligare digitalt ledarskap och hjälp att identifiera trender inom digitaliseringen. Hon visade också exempel på hur traditionella verksamheter har lyckats utveckla och lyfta sina affärsmodeller genom investering i informations- och kommunikationsteknik. Avslutningsvis efterlyste hon företag som vill delta i en fallstudie om digital mognad.

Kontakta Irene för mer information om fallstudien om digital mognad
Ta del av Irenes presentation