Tillväxtfrågor i Sverige och Österrike diskuterades

Notis · 2017-11-30

Den 7 november hölls ett möte med Vienna Region och Österrikes Ambassad – Handelsavdelningen i Stockholm. Syftet var att diskutera tillväxtfrågor SME, startupmiljöer och innovationssystem i Sverige respektive Österrike. Parterna delade även erfarenheter, utmaningar och idéer om framtida utveckling av olika verksamheter, som nätverk och kluster, för att stimulera tillväxt.

Vienna Region är en paraplyorganisation med olika verksamheter och fokus på  export och investeringar i Wienområdet. Deras huvudsektorer i regionen är Life Science, IT, Renewable Energy, Environmental Technologies, Chemicals, Pharmaceuticals and Automotive med ett stort generellt intresse för automation och industriell digitalisering.

Affärsregionen inkluderar 3,8 M invånare vilket är 44 procent av det totala antalet invånare i Österrike. Utländska direktinvesteringar var 95 Mdr € i Vienna Region under 2014.

Deltagare vid mötet var Robert Nyberg, Automation Region, Wolfgang Sabella, Commercial attaché, Austrian Embassy, DI Dr. Gabriele Tatzberger, Executive manager, Vienna Region, och Petra Fuchs-Jebinger, Project manager, Vienna Region.