Tillverkningsindustrin satsar i Sverige

Notis · 2015-08-31

Av 600 internationella företag har hälften investerat i ökad tillverkning i Sverige de senaste tre åren – många i direkt konkurrens med utlandet. Där finns bland andra Atlas Copco, Husqvarna och Uddeholm. Det visar Business Swedens rapport "Därför tillverkar vi i Sverige" som släpptes i mitten av juli. Som en del i sitt samarbete med Business Sweden har Automation Region varit en viktig uppgiftslämnare i arbetet med rapporten.

Klas Ericsson, Business Sweden

Omlokalisering av tillverkning från Sverige till låglöneländer fortsätter, men takten avtar. Istället går trenden globalt mot en regionalisering av tillverkning och sourcing nära kunder och marknader. Regionaliseringstrenden drivs av en önskan om kortare ledtider, hög produktanpassning och större flexibilitet. Lokaliseringen av tillverkning förändras till Sveriges fördel i takt med att skillnaderna för tillverkning och sourcing mellan höglöneländer och låglöneländer planas ut.

– Möjligheterna handlar inte främst om hemtagning av tillverkning, utan om en parallell expansion av tillverkning i Sverige och i utlandet. Regionaliseringen stärker förutsättningarna för tillverkande företag att etablera sig eller expandera som slutproducenter eller underleverantörer i Sverige för den europeiska marknaden, säger Klas Ericson, en av författarna till rapporten på Business Sweden.

Läs rapporten på Business Swedens hemsida
Träffa Business Sweden på frukostmöte i Västerås den 8 september