Tio år av samverkan

Notis · 2021-10-31

Mälardalen Industrial Technology Center, MITC, firar tio år – stort grattis!

Den 28 oktober arrangerades MITC:s jubileumsfirande i Eskilstuna.

Den 28 oktober firade Mälardalen Industrial Technology Center, MITC, tioårsjubileum. MITC har sedan starten 2011 varit en viktig samarbetspartner för Automation Region och flera gemensamma initiativ och projekt har genomförts för att stödja innovation och samarbete mellan industrin och akademin.

MITC ägs och drivs gemensamt av industri och akademi (Mälardalens högskola). Verksamheten har sedan starten drivit projekt som har gett direkta och viktiga resultat för företag, högskola och region. Sedan ett par år tillbaka har MITC en stor labbyta i Munktellstaden i Eskilstuna.

– MITC fortsätter sin utvecklingsresa som går hand i hand med att Mälardalens högskola blir universitet, säger Anna Bird, verksamhetsledare på MITC/MDH. Vi har planer för fysisk expandering som innebär en fördubbling av ytan i våra lokaler. Det ger oss möjlighet att bjuda in fler industriföretag att delta i våra projekt.

Projekten på MITC har genererat ett antal satsningar inom digitalisering, stöd till underleverantörer inom fordonsindustrin och omställning kopplat både till förändringsledning och produktion. Gemensamt för samtliga projekt är att industrins behov styr utvecklingen, något som kommer att utvecklas ytterligare när MITC växlar upp inför framtiden.