Tips om sportlovsaktivitet – DigiFun for girls

Notis · 2014-02-12

Under sportlovet genomför medlemsföretaget Acando inspirationsaktiviteter för tjejer som går i högstadiet – DigiFun for girls. Programmet syftar till att stimulera it- och teknikintresse och under tre dagar – den 25-27 februari – finns det bland annat möjlighet att skapa en egen podradio, bygga en hemsida och koda spel. DigiFun arrangeras i Västerås och är kostnadsfritt för deltagarna.

Mer information och anmälan på Acandos hemsida