Tjänsteaffären blir uppdragsutbildning vid MDH

Artikel · 2021-02-26

Efter en lyckad pilotomgång startar nu Automation Regions utbildning Tjänsteaffären som uppdragsutbildning vid Mälardalens högskola. Utbildningen är till för produktfokuserade företag som med hjälp av digitalisering vill utveckla sin tjänsteverksamhet, något som har potential att öka lönsamheten.

Christer Nygren, Mälardalens högskola, leder utbildningen

− I takt med att industrin alltmer skiftar fokus från varor till tjänster ställs produktföretag inför utmaningen att anpassa verksamheten för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, säger Christer Nygren, universitetsadjunkt i innovationsteknik vid Mälardalens högskola.

Utbildningen ger deltagarna insikter in sin egen tjänstepotential och hjälper företagen att utveckla en förståelse för hur de kan skapa kontinuerliga erbjudanden och värden för kunden, snarare än att sälja varor vid enstaka tillfällen.

− Tjänstefiering ger nya vägar till värdeskapande och fördjupade relationer med kunder, säger Christer Nygren. Men för att lyckas ställa om till en mer tjänstefokuserad affärsmodell behöver företagen förändra sina perspektiv och kanske även organisera om sin verksamhet.

I utbildningen varvas teoretisk grund med praktiska övningar som utgår från respektive företags verksamhet och utmaningar. Deltagarna identifierar tjänster, strukturerar en tjänsteportfölj och bygger upp förståelse för portföljens värde. De ges stöd att utforma en plan för vidare utveckling samt för presentation och förankring i företagets ledning.

– Många företag upplever ett tydligt förändringstryck och de ser också stora potentiella vinster med digitalisering, säger Elin Asplund, programansvarig för affärsutveckling på Automation Region. Utbildningen fokuserar på att förbereda och utveckla affärsmodellen så att företagen får ut så stor nytta som möjligt av sina investeringar inom automation och digitalisering.

Samverkan mellan akademin och näringslivet

Utbildningen, som initierades i Automation Regions affärsutvecklingsgrupp, är ett samarbete mellan Automation Region, Mälardalens högskola och Automation Regions medlemsföretag Cordevo. Christer Nygren och Bernt Gustin på Cordevo leder utbildningen.

− Vi har sammanfört lång praktisk erfarenhet från näringslivet med akademiska insikter inom tjänstelogik, säger Christer Nygren.

Utbildningen startar den 18 mars och löper över sex tillfällen.

– Genom sex olika moduler får deltagarna hjälp att identifiera tjänster, strukturera en tjänsteportfölj och utforma en plan för vidare utveckling och förankring i sin organisation, säger Elin Asplund. De teoretiska referensramar som vi hämtar från forskningen vid Mälardalens högskola kopplas till verkliga case från industrin.

Pilot under hösten

I oktober avslutades en pilotomgång med positiv respons från deltagande företag. Bland deltagarna fanns Automation Regions medlemsföretag Kanthal, som för fem år sedan började arbeta mer strategiskt med sina tjänster.

− Vi byggde upp en global serviceorganisation med interna kompetenser och vi började utforma erbjudanden, säger Kanthals Linda Uljens Posio. Vi hoppade på utbildningen för att vi ville verifiera och finjustera den affärsmodell som vi har utvecklat.

Upplägg Tjänsteaffären

Utbildningen innehåller följande moduler:

  • Identifiera tjänster
  • Skapa affärsmodeller
  • Strukturera portföljen
  • Förstå finansiella modeller
  • Värdera tjänsteportföljen
  • Portföljstrategi – nästa steg

Varje modul omfattar två timmar gemensamt arbete i gruppen med möjlighet till individuellt stöd. Modulerna är uppbyggda av tre delar:

  • Introduktion, teori
  • Hemuppgift kopplad till din verksamhet
  • Redovisning av hemuppgift, gemensam diskussion

Läs mer om utbildningen och anmäl dig på Mälardalens högskolas hemsida.

För frågor − kontakta christer.nygren@mdh.se