Träffa Linjeföreningen för Tillämpad Datateknik

Notis · 2015-01-19

Den 4 mars klockan 18.00 bjuder Linjeföreningen för Tillämpad Datateknik vid Mälardalens högskola in till en företagskväll. Här kan ni som företagare knyta kontakter med civilingenjörsstudenter som är på väg ut i arbetslivet under 2015 eller om ett par år, kanske för att hitta en ny medarbetare eller examensarbetare.

Linjeföreningen för Tillämpad Datateknik
Välkommen till Linjeföreningen för Tillämpad Datateknik! Från vänster Alex Christy (vice ordförande), Sebastian Bengtsson (ordförande), Daniel Jansson (ledamot) och Astrid Lindahl (ledamot).

De deltagande företagen ges möjlighet att presentera sitt företag och sin verksamhet i en pitch för studenterna. Medverkar gör såväl nyblivna studenter som de som kommer att ta sin examen under 2015. Det gör att ni kan hitta nya kompetenser redan nu eller knyta värdefulla kontakter för framtiden. Om ni ser ett behov av specifika kompetenser i framtiden så har ni också möjlighet att att inspirera studenterna att läsa kurser inom det aktuella området.

Låter det intressant? Deltagande företag får en utställarplats och chans att presentera företaget ett antal gånger under kvällen. Aktiviteten avslutas med mingel med dryck och lättare tilltugg. Deltagaravgiften är 1 000 kronor. Observera att antalet platser är begränsat.

Anmäl intresse till ltdstyrelse@hotmail.com senast den 9 februari!