Träffa oss i Almedalen

Notis · 2016-06-30

Träffa oss i Almedalen

Under Almedalsveckan arrangerar Länsstyrelsen i Västmanlands län två seminarier med koppling till de styrkeområden som har identifierats i Affärsplan Västmanland. Automation Regions processledare Karolina Winbo medverkar bland annat vid seminariet "Smart industri – Västmanland rustar inför digitaliseringsvågen" som genomförs den 6 juli med start klockan 16.15.

Mer information i inbjudan från Länsstyrelsen