Tre aktiva arbetsgrupper med nya ordföranden

Notis · 2010-03-31

Sedan tidigare har Automation Region etablerat två arbetsgrupper inom Kompetens och Rekryteringsfrågor respektive Kommunikation. Under Christer Gerdtmans ordförandeskap har en ny arbetsgrupp nu bildats inom området Affärsutveckling. Efter en förfrågan vi e-post till alla medlemmar fick gruppen följande sammansättning:

Christer Gerdtman, Motion Control, ordförande
Albert Abirached, Tritech Technology
Tomas Täuber, CAG Mälardalen
Björn Andersson, Prevas
Anders Felling, Westermo
Georg Lannge, Schneider Electric
Peter Suvanto, Rejlers Ingenjörer

Arbetsgruppen för kommunikation har dessutom sedan en tid tillbaka Pamela Christensson från Addiva som ordförande, medan arbetsgruppen för kompetens och rekryteringsfrågor numera har Björn Nordén från Jobba i Västerås som ordförande. Tanken med dessa byten av ordföranden är att tydligt markera att arbetsgrupperna jobbar i medlemmarnas intresse.