Trevligt och inspirerande på Automation Expo

Notis · 2011-02-28


Expomingel i de fina lokalerna hos Seco Tools i Fagersta.

Den 22 februari genomfördes minimässan Automation Expo i Fagersta. Det var tredje gången expot arrangerades; tidigare platser har varit Västerås och Köping. Med drygt 60-talet besökare och utställare rör det sig om ett relativt litet format, men stämningen var hög och många lyfte fram positiva kontakter som ett resultat.

Dessutom inledningstalade gjorde Anton Johansson, chef produktionsteknik på Seco Tools, och Conny Fridlund, Manager Production Development på Atlas Copco, varav den sistnämnde höll ett mycket inspirerande tal för automationsbranschen. Conny Fridlund betonade att för att klara konkurrensen från främst låglöneländer krävs automation, men att Atlas Copco inte har någon egen automationsavdelning. Däremot har de en upparbetad beställarkompetens som gör att de kan förlita sig på sina leverantörer för att bygga upp automation i världsklass.


Inledningstal, från vänster Seco Tools Anton Johansson, Motion Controls Christer Gerdtman samt Automation Regions processledare Helena Jerregård.

Att Atlas Copcos nyliga investeringar – 300 miljoner de senaste tre åren och 500 miljoner ytterligare beslutade – hamnat i Fagersta är ingen självklarhet. Viljan, eller vanan, att investera i låglöneländer är utbredd, men tack vare den redan utbyggda infrastrukturen i kombination med automation i världsklass så kan Fagersta erbjuda produktion i stort sett mot rörliga kostnader. Det klarar inga låglöneländer av.


Motion Controls ”monter” med expogeneralen Christer Gerdtman i mitten, gruppledare av Automation Regions affärsutvecklingsgrupp.