Tungt innovationspris

Notis · 2013-06-26

ProcessIT Innovations har valts till Östersjöregionens främsta innovatör vad gäller gränsöverskridande innovation och tilldelats Baltic Sea Region Innovation Award 2013. Priset delades ut den 29 maj under BDF Summit, ett toppmöte för samarbete i Östersjöregionen. Totalt tävlade 13 nominerade med inblandade organisationer från mer än tio länder. Ett tungt vägande skäl till att juryn valde ProcessIT Innovations är att organisationen etablerat en internationell plattform med potential att bli en global aktör inom processindustrin.

– Vi är väldigt hedrade över utnämningen, säger Anders OE Johansson, vd för ProcessIT Innovations. Det känns som en bekräftelse på det arbete som vi lagt ner under sju, åtta år för att öka innovationsförmågan i processindustrin.

ProcessIT Innovations är ett samverkanscentrum för process- och verkstadsindustri, universitet samt IT-företag. Tillsammans med industriellt inriktade IT-företag tar ProcessIT fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov. Bilden, tagen av Hasse Ferrold, visar Anders OE Johansson till vänster när han tar emot utmärkelsen.