Två styrkeområden möts – automation och textil

Artikel · 2021-12-22

Tillsammans med Science Park Borås driver Automation Region projektet Mikrofabriker som undersöker hur textil- och klädproduktionen kan tas hem till Sverige. Målet är att utveckla teknik och tillverkningsprocesser för cirkulära och hållbara flöden och produktionskoncept.

Den 7 december besökte projektgruppen ABB Robotics i Västerås för att inhämta inspiration och diskutera automationslösningar. Studiebesöket följdes av en diskussion som spelades in i studio och som nu finns tillgänglig för den som vill veta mer om potentialen med automatisering inom textilindustrin.

Vid besöket på ABB Robotics presenterade ABB sin verksamhet och den pågående utvecklingen av industrirobotar och kollaborativa robotar. Projektgruppen och representanter från ABB diskuterade hur innovativa automationslösningar kan skapa värde inom textilindustrin, som ännu är relativt lågautomatiserad.

Vid det inspelade samtalet medverkande följande personer:

  • Therese Premler-Andersson, generalsekreterare på Textile Machinery Association of Sweden
  • Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO
  • Johanna Wirell, vd och partner på [a]industri
  • Vera Lucat, säljare, region Väst- och Mellansverige på ABB Robotics
  • Catarina Berglund, processledare på Automation Region
  • Erik Valvring, innovationsstrateg på Science Park Borås
  • Jonas Larsson, forskare i textilt management på Högskolan i Borås
  • Ellen Flybäck, projektledare Mikrofabriker, Ellenability AB
  • Peter Barkenskiöld, projektledare, Automation Region

Vill du veta mer om projektet Mikrofabriker?

Välkommen att kontakta Peter Barkenskiöld – peter.barkenskiold@automationregion.com