Undersökning: Vad innebär digitalisering för er?

Notis · 2017-11-30

 MAKERS är ett Horizon 2020-projekt vars mål är att undersöka möjligheter, utmaningar och beredskap i den nya digitala produktionsmodellen, hos företag inom sektorn för bearbetning och automation/robotik i Sverige. Projektet leds av professor Lisa De Propris vid University of Birmingham (UK).

Automation Region har fått förfrågan om medlemsföretagen kan tänka sig att svara på en enkätundersökning och ge sin syn på saken. Dina svar är viktiga. Undersökningen sker online och tar max 10 minuter.

Vänligen klicka här för att genomföra undersökningen före 31 december 2017

Alla resultat kommer sedan att presenteras offentligt.

Undersökningen är kopplad till den våg av nya teknologier – framförallt digital teknik – som påverkar alla branscher. Projektet undersöker vilka förändringar sådana nya teknologier kommer att innebära för enskilda företag och deras försörjningskedjor. Vilka drivrutiner, hinder och förhållanden som små och stora företag upplever när de antar den nya tekniken – faktorer som gör det möjligt för dem att förbli konkurrenskraftiga på internationella marknader, att upprätthålla produktionen i Europa och jobb i hela Europa. I slutändan syftar denna forskning till att ge politiska rekommendationer som kan stödja en fruktsam affärsmiljö för en hållbar socioekonomisk tillväxt och välstånd i hela EU.

Detta är en gränsöverskridande studie i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Schweiz och Italien. I varje land sker datainsamling via en undersökning samt intervjuer med nyckelföretag, beslutsfattare och forskningsorganisationer.