Uppmärksammad branschundersökning

Notis · 2009-03-30

Den branschundersökning som Automation Region och Stockholm Business Region låtit genomföra har fått stort genomslag i media.

För intresserade finns nu rapporten att ladda ner från vår hemsida (under fliken ”Om oss”/”Automationsbranschen”). Automation Regions medlemmar kan även få dataunderlaget skickat till sig om de kontaktar svenarne.paulsson@automationregion.com.