Uppskattat möte med finansiärer 

Notis · 2019-02-28

Jan Sandred från Vinnova berättar hur deras stöd till innovativa företag ser ut.

Den 13 februari arrangerade Automation Region och Rise Sics Västerås ett besök på Vinnova inom ramen för programmet Innovationslots. Under förmiddagen presenterade finansiärer och andra aktörer sina insatser för att stötta forskning och innovation.

Automation Regions tidigare processledare Karolina Winbo, numera handläggare på Vinnovas internationella avdelning, inledde dagen med att ge en överblick för hur innovationsstödssystemet ser ut. Jan Sandred berättade om processen för hur Vinnova stöder innovativa företag och Jessica Svennebring, Vinnova, kompletterade med tips om hur företag kan få EU-stöd för internationalisering. Bland annat fick företagen rådet att delta i nätverksaktiviteter och hålla sig uppdaterade genom internationella kluster som exempelvis Celtic Next, Euripides2, ITEA 3 och SWII.

Cecilia Johansson från Tillväxtverket berättade om regeringsuppdraget att stötta Sveriges regioner med ”smart specialisering”, och hur detta stöd kan se ut.

Björn Langbeck från Tillväxtverket gav sin syn på digitaliseringen och kompetensförsörjningen.

– Vi behöver arbeta för att säkra kompetensförsörjningen, rekryteringsbehovet inom industrin är stort och kommer även att vara det framöver.

Anna Wallén från Järnvägsklustret berättade om testbädden RTIC, det fem kilometer långa testspår utanför Västerås som klustret arbetar med.

Catrin Berglöw, Region Västmanland, Jan Oldebring, Almi, och Christer Pettersson, FoU-rådet, gav en presentation kring betydelsen av regional samverkan för att stötta Västmanlands företag.

Deltagarna utgjorde en mix av representanter från startupföretag, SME och större bolag. Efter presentationerna fanns tid för mingel och nätverkande under en gemensam lunch. Automation Region tackar Vinnova och övriga medverkande arrangörerna för en intressant dag.