Uppskattat och insatt kring risker i projekt

Artikel · 2013-02-27


Harry Steinkeller

Ett drygt 20-tal deltagare sökte sig till Stadshotellet för Frontits föredrag ”Ta risker – men bara kalkylerade sådana!” Föredragshållare var Harry Steinkeller, civilingenjör, civilekonom och Senior Consultant på Frontit, som gav åhörarna rikligt underlag för såväl aha-upplevelser som skratt.

Först hälsade dock Stefan Paulsson, vd för Frontit i Västerås, alla välkomna med en kort introduktion. Arrangemanget var ett samarbete mellan Automation Region och medlemsföretaget Frontit, ett upplägg som vi hoppas få anledning att repetera – med Frontit och/eller andra medlemmar!

Harry Steinkeller arbetar sedan 20 år tillbaka som konsult inom projektledning och är idag ledande expert när det gäller att hantera osäkerhet, allt för att visa hur du kan dra nytta av dessa istället för att drabbas av dem. Harry inledde med ett antal dråpliga bilder av personer som uppenbarligen inte genomfört några riskbedömningar …

Minst 50 procent av alla projekt når inte sina mål i tid. Att projektbudgetar överskrids är lika vanligt och hör ofta samman med tidsförseningarna, eller har samma bakomliggande faktorer. Trots denna statistik så får projektledare och projektbeställare fortsätta leda respektive beställa projekt. Finns det någon annan samhällssektor där vi accepterar 50-procentiga misslyckanden?

Harry ställde även frågan om det verkligen är ödesbestämt att så stor andel av projektverksamheten ska misslyckas? Tänk om det bara beror på felaktigt arbetssätt. Bortsett från de agila arbetssätt som under senare år införts för projektarbete – och som bara passar vissa typer av projekt – planeras och genomförs projekt i huvudsak på samma sätt idag som för 50 år sedan. Det är lätt att tro att ett arbetssätt som inte förändrats på ett halvsekel fungerar bra, men så är inte fallet. Projekt blir försenade och fördyrade och få projektbeställare förväntar sig något annat.

Den huvudsakliga orsaken till att projektgrupper tar fram tidsplaner som inte kan hållas och budgetar som inte räcker är metodfel. De skapar inte tidsplanerna med rätt metodik och tar inte hänsyn till osäkerhet när de tidsätter aktiviteter och uppskattar resursförbrukning och budgetposter. Metoderna för hantering av osäkerhet har dock utvecklats och inte minst har programvaruutvecklingen skapat nya möjligheter. Där de tidiga metoderna krävde förenklad, ibland rent felaktig, hantering av osäkerheter för att det skulle vara möjligt att räkna på dessa, kan nya metodframsteg istället utnyttja simuleringsfunktioner i datorprogram.

Detta gör enligt Harry att vi plötsligt kan hantera osäkerhet som inte går att räkna på av praktiska/tidsmässiga skäl med hjälp av simuleringsteknik. Inte nog med att vi på detta sätt får realistiska planer, vi får även information om var förbättringsåtgärder ska sättas in så att vi inte bränner vårt krut på fel åtgärder vid försök att förbättra situationen.
Harry Steinkeller visade praktiskt olika simuleringar för att slå fast sina teser. Många deltagare ställde följdfrågor och intresset var verkligen på topp. Det är bara att beklaga att inte fler tog tillfället i akt närvara; presentationen finns dock att ladda ner från vår hemsida. Eftermiddagen avslutades med afterwork nere på puben Bishops, där Stefan Paulsson och hans kollegor bjöd på god dryck för den som önskade!