Uppskattat om Forska&Väx den 15 augusti

Notis · 2013-08-23

Det annorlunda dubbelarrangemanget på Automation Center med föredrag om det tvådimensionella materialet grafen i kombination med en workshop kring Vinnovas Forska&Väx visade sig vara lyckat. Trots två relativt specialiserade områden lockade arrangemanget ett 20-tal deltagare, som verkligen uppskattade informationen. Speciellt workshopen om Forska&Väx ledde till många givande diskussioner och vi lär få anledning att återkomma i ämnet.