Upptakt inför IASP World Conference på Mjärdevi Science Park

Notis · 2019-04-30

Den 29 april deltog Automation Regions processledare Catarina Berglund i en panel vid konferensen ”IASP European division workshop 2019 – Tech with a purpose” som arrangerades på Mjärdevi Science Park. IASP är en global organisation som samlar teknikparker och innovationsmiljöer för att stimulera tillväxt och internationalisering.

Panelen diskuterade bland annat betydelsen av starka klustermiljöer och vikten av samverkan i hela värdekedjan. Övriga deltagare i panelen var Anders Carlsson, processledare på Visual Sweden, Tsion Woldermariam, projektledare på IoT World, samt Fredrik Heintz, forskare inom AI vid Linköpings universitet.

Medverkade gjorde även näringsminister Ibrahim Baylan (fotot) som talade om möjligheterna med automation och digitalisering, men också vikten av att tillsammans agera för ett fossilfritt Sverige. Konferensen var en del av upptakten inför ”IASP World Conference”, som arrangeras i Frankrike i september på temat "The 4th Industrial Revolution: areas of innovation and science parks as key boosters for a successful transition".

För mer information, kontakta Catarina Berglund →