Utbildning om e-handel och export

Notis · 2016-01-29

Affärsplan Västmanland

Tisdag den 9 februari arrangerar internationaliseringsrådet i Västmanland en e-handelsutbildning med inriktning på export. Linda Laszo Ek och Maria Lundberg från Business Sweden föreläser och berör bland annat tull och moms, lokal anpassning samt logistik. Utbildningen genomförs hos Almi Företagspartner på Stora Gatan 16 i Västerås, klockan 13.00-16.30.

Inbjudan med agenda
Anmäl dig till utbildningen