Utlysning för hållbara lösningar

Notis · 2020-03-31

Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation har öppnat en utlysning för innovationer som bidrar till att uppfylla hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utlysningen fokuserar på framväxande teknologier som syftar till att möjliggöra innovativa samarbeten och tjänster samt förbättrade modeller för industriella nätverk, ekosystem och affärer.

Det kan till exempel handla om lösningar för digitalt samspel mellan kund och leverantör eller om interaktion mellan människa och maskin. Initiativ där teknologier som artificiell intelligens, förstärkt och mixad verklighet och kognitiva system används för att skapa värde och ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Ansök senast den 17 juni →