Utlysning från Vinnova: Avancerad och innovativ digitalisering

Notis · 2021-04-29

En ny Vinnova-utlysning beviljar stöd till utveckling av komponenter och systemlösningar för nästa generations industriella digitala lösningar. Projekten ska ha en påverkan på något av tillämpningsområdena autonom gruva, autonom flygplats eller cirkulär industri. Konsortier med minst två deltagare (varav minst en industriell part) kan söka mellan 2 och 10 miljoner kronor i bidrag per projekt.

Läs mer och ansök senast den 2 juni →