Utmana unga talanger genom Utmaningsverket

Notis · 2012-06-29


 
  Utmaningsverket är en ny modell för hur unga på ett trovärdigt sätt kan synliggöra och utveckla sitt värde på arbetsmarknaden samtidigt som de skapar konkret värde för organisationer. 

 

Det rör sig om en nationell plattform för öppen innovation och rekrytering där unga bjuds in för att lösa företags, organisationers och myndigheters utmaningar. Bakom satsningen står bland andra Ungas Innovationskraft, ett projekt som drivs av Tillväxtverket och Vinnova. Utmaningsverket är perfekt för små och medelstora företag som kan ha svårt att komma i kontakt med unga talanger – ställ din utmaning på www.utmaningsverket.se.