Utmaningsdriven innovation – UDI

Notis · 2013-01-09

Lena Svendsen
Lena Svendsen

Vad är utmaningsdriven innovation och varför är det viktigt för Sverige – och hur arbetar Vinnova med detta? Lena Svendsen från Vinnova presenterade i anslutning till frukostmötet den 8 januari tankarna bakom Vinnovas program och utlysningen inom UDI.

35 deltagare samlades i hörsalen i Kopperlunden för att lyssna till Vinnova. Helena Jerregård, processledare för Automation Region och tillika vd för SICS i Västerås, hälsade välkommen och knöt an till Vinnova-kopplingen som finns i Stream-projektet. I detta projekt samverkar Automation Region och SICS och Helena menade att det borde finns många fler konstellationer i regionen som borde kunna söka inom UDI.

Lena Svendsen, utlysningsansvarig, berättade sedan om att Vinnova reser runt för att berätta om UDI och den pågående utlysningen. Med sig hade hon kollegorna Karin Eriksson, ansvarig för det strategiska området Framtidens hälsa och sjukvård, samt Margareta Groth, enhetschef Produktion och Material. Genom att samla olika intressegrupper till möten menar de att utlysningen väcker intresse både för UDI och för samverkan sinsemellan deltagare.

UDI är ett av Vinnovas senare områden och är dessutom ett forskningsprogram. Inom programmet finns tidigare utlysningar och de har haft rekordmånga ansökningar. I första omgången var det cirka 600, vilket i en andra utlysning ledde till 38 startade projekt som nu pågår. Nu är det alltså dags för ny utlysning.
Vinnova har valt att gå vidare från utlysningar som traditionellt baserats på teknologi/bransch/sektor till att gå mot samhällsutmaningar, mer ”pull” för att hitta lösningar som kan ge konkurrensfördelar för Sverige. Exempel på sådana utmaningar kan vara frågor kring miljö, klimat, hälsa, globalisering – ett antal problemställningar som även kan innebära möjligheter om vi hittar lösningar.

Vinnova har identifierat fyra strategiska områden som de satsar på: Hållbara attraktiva städer, Informationssamhället 3.0, Framtidens hälsa och sjukvård samt Konkurrenskraftig produktion. Vid en handuppräckning i hörsalen visade det sig att intresset var relativt jämt fördelat bland åhörarna. UDI-ansökningar kan ha koppling till ett eller flera av dessa områden.

Programmet UDI bygger på en trestegsprocess: Initiering, Samverkansprojekt, Följdinvestering. Vinnova kan stödja många initiativ i första steget, men få går vidare – som i gengäld kan erhålla en större finansiering. En viss medfinansiering krävs som ökar med de olika stegen, en reglering för att inte snedvrida konkurrensen.

För tillfället pågår det sex projekt med någon form av anknytning till Västmanland, bland annat nämnda Stream. Syftet med utlysningen är att stimulera och utveckla konstellationer med förmåga att ta fram lösningar inom någon av de fyra utmaningarna. Minst tre parter/organisationer måste ingå, men många av ansökningarna har betydligt fler. Vinnova räknar med att problemställningen har sådan bredd att det krävs fler parter.

Budgeten för satsningen omfattar totalt 40 miljoner och projekttiden för initieringsfasen får vara max åtta månader. Den 13 februari klockan 14:00 stänger ansökan; börja i tid, det tar tid att fylla i Vinnovas ansökningsportal! Läs även utlysningstexten samt programtexten om UDI, vilka båda finns på Vinnovas hemsida.