Utvärdera dina automationsmöjligheter!

Notis · 2012-08-31

Vill du kostnadsfritt utvärdera dina automationsmöjligheter? Nu har du chansen att effektivisera din verksamhet, minska energiförbrukningen och ta kontrollen över hela produktionsledet. Din förfrågan granskas av Automationsnästets styrgrupp och om ditt problem väljs ut så samlar vi en expertgrupp med rätt kompetens för att hitta en lösning.

Nästa Automationsnäste arrangeras i samband med Manufacturing & Automation Expo (M.A.X) i Stockholm onsdag den 24 oktober klockan 13:30. Anmäl din frågeställning senast den sista augusti – mer information hittar du på www.automationregion.com/automationsnastet.