Utveckling av framtida processoptimeringssystem

Notis · 2016-11-30

FUDIPO

Mälardalens högskola kommer att leda projektet Fupido inom Horizon 2020, Advanced Manufacturings SPIRE-program. Projektet har 11 partner som bidrar med både teknikutveckling av lärande system, såväl som användare av tekniken. Projektet varar i fyra år och har fått 5,75 miljoner kronor i bidrag från EU.

Projektkoordinatorer är Erik Dahlquist, MDH, och Markus Bohlin, SICS, som håller ihop genomförandet av alla arbetspaket, samt Konstantinos Kyprianidis, MDH, som håller ihop de olika demonstrationerna.

Läs mer om projektet på MDH:s hemsida »