Utveckling av framtidens teknik kräver breda samarbeten

Ledare · Jan Söderström, Head of Advanced Technology and Industry, U.S., Ericsson · 2021-08-31

Precis som alla etablerade bolag är vi på Ericsson inne i en snabb omställningsprocess givet hastigheten i teknikutvecklingen. Till viss del är vi vana vid att återuppfinna och förnya oss eftersom varje generation av mobilnät – 2G, 3G, 4G, 5G och 6G – i stort sett blir en helt ny produktfamilj hos oss. Det som är lite nytt med 5G är att vi når så många fler användningsområden, inte bara konsumenter med smartphones utan i stort sett alla vertikaler. Därför måste vi snabbt skala upp kontakter och samarbeten med utvecklare i de företag och organisationer som bygger nya lösningar som drar nytta av 5G-näten.

Jag jobbar i Silicon Valley där jag driver vårt ekosystemarbete inom det vi kallar Ericsson D-15. Det är ett komplett 5G-labb där våra samarbetspartner i USA kan utveckla nya tjänster och lösningar tillsammans med oss.

Med labbet som utgångspunkt arbetar vi aktivt med hela värdekedjan för 5G, där våra kunder – operatörerna – är självklara och viktiga parter. Men till detta kommer tillverkare av användarutrustning (smartphones, robotar, XR-headsets, drönare med mera), leverantörer av chipsets och halvledare, molntjänster, applikationsutvecklare och andra aktörer som krävs för att bygga upp nya tjänster.

När vi gemensamt skapar något nytt är det viktigt att de bolag som går in i projekten är villiga att ta egen risk. Dels genom att finansiera sin del av projektet men också genom att dela med sig av kunnande och data så att vi har möjlighet att trimma våra nätprodukter så att nya tjänster fungerar effektivt och smidigt på 5G-näten.

Potentialen för den teknikutveckling som vi arbetar med just nu är enorm. För företag och konsumenter så kommer skiftet till 5G att vara mycket större än introduktionen av smartphones. Vårt motto på företaget är ”Imagine Possible” och det är spännande att tänka på vad 5G kan betyda för utvecklingen av nya avancerade tjänster inom exempelvis augmented reality, eller som en del av lösningen på våra stora samhällsutmaningar inom klimat och hållbarhet.

Det är fantastiskt att den svenska telekomindustrin positionerar sig så väl inom en viktig tillväxtsektor. Och det är tydligt att utvecklingen av framtidens teknik och lösningar kräver breda samarbeten där alla parter är med och delar såväl information som risker och potentiella vinster.

Vid Industry Day den 7 september kommer jag berätta mer om hur vi på Ericsson arbetar med samverkan och innovationsprocesser och vad jag tror blir de stora nyheterna i 5G-revolutionen. Jag ser också fram emot att diskutera utvecklingsfrågor tillsammans med representanter från det svenska ekosystemet.

Jan Söderström
Head of Advanced Technology and Industry, U.S., Ericsson