Forsknings- och innovationsgruppen

Syftet med gruppen är att öka den innovativa förmågan hos medlemmarna i Automation Region. Gruppen fokuserar på rollen som innovationskatalysator och att hitta metoder och verktyg som stimulerar innovationer. Gruppen leds av Anders Aabakken, ABB FACTS AB.

I arbetet ingår det att arrangera informationsträffar för finansiering, högklassiga föreläsningar och ge stöd till medlemmarnas arbete med innovationsstrategier. Forsknings- och innovationsgruppen leder även arbetet med Mälardalen Open, en öppen innovationstävling som fokuserar på energibesparing.

Den som är intresserad av att medverka i gruppens arbete är välkommen att kontakta Anders Aabakken, anders.aabakken@se.abb.com.

Medlemmar i gruppen

Anders Aabakken, ABB FACTS
Helena Blackbright, Automation Region
Daniel Boqvist, Automation Region
Fredrik Bruhn, Unibap AB
Jesper Ejenstam, Kanthal
Björn Eriksson, Ekebacka
Helena Jerregård, RISE/SICS Västerås
Konstantinos Kyprianidis, Mälardalens högskola