Forsknings- och innovationsgruppen

Syftet med gruppen är att öka den innovativa förmågan hos medlemmarna i Automation Region. Gruppen fokuserar på rollen som innovationskatalysator och att hitta metoder och verktyg som stimulerar innovationer. Gruppen leds av Petra Edoff, Rise.

I arbetet ingår det att arrangera informationsträffar för finansiering, högklassiga föreläsningar och ge stöd till medlemmarnas arbete med innovationsstrategier.

Den som är intresserad av att medverka i gruppens arbete är välkommen att kontakta Petra Edoff.

Medlemmar i gruppen

Anders Aabakken, Trafikverket
Helena Blackbright, Automation Region
Sara Carmo e Silva, CGI
Petra Edoff, RISE
Jesper Ejenstam, Kanthal
Björn Eriksson , Ekebacka
Anders Hanberg, Westermo
Konstantinos Kyprianidis, Mälardalens högskola
Örjan Larsson, Blue Institute/PiiA
Sima Valizadeh, Sandbacka Sceince Park

Kalender och kommande möten

För kommande möten, se Automation Regions kalender