Forsknings- och innovationsgruppen

Syftet med gruppen är att öka den innovativa förmågan hos medlemmarna i Automation Region. Gruppen fokuserar på rollen som innovationskatalysator och att hitta metoder och verktyg som stimulerar innovationer. Gruppen leds av Petra Edoff, Rise.

I arbetet ingår det att arrangera informationsträffar för finansiering, högklassiga föreläsningar och ge stöd till medlemmarnas arbete med innovationsstrategier.

Den som är intresserad av att medverka i gruppens arbete är välkommen att kontakta Petra Edoff.

Medlemmar i gruppen

Anders Aabakken, Trafikverket
Björn Eriksson, Ekebacka
Daniel Boqvist, Automation Region
Konstantinos Kyprianidis, Mälardalens universitet
Magnus Åkerberg, Sandvik AB
Örjan Larsson, Blue Institute/PiiA
Petra Edoff, RISE
Sara Carmo è Silva, CGI
Sima Valizadeh, Sandbacka Sceince Park

Kalender och kommande möten

För kommande möten, se Automation Regions kalender