Forsknings- och innovationsgruppen

Syftet med gruppen är att öka den innovativa förmågan hos medlemmarna i Automation Region. Gruppen fokuserar på rollen som innovationskatalysator och att hitta metoder och verktyg som stimulerar innovationer. Gruppen leds av Anders Aabakken, Trafikverket.

I arbetet ingår det att arrangera informationsträffar för finansiering, högklassiga föreläsningar och ge stöd till medlemmarnas arbete med innovationsstrategier.

Den som är intresserad av att medverka i gruppens arbete är välkommen att kontakta Anders Aabakken.

Medlemmar i gruppen

Anders Aabakken, Trafikverket
Helena Blackbright, Automation Region
Daniel Boqvist, Automation Region
Petra Edoff, RISE SICS Västerås
Jesper Ejenstam, Kanthal
Björn Eriksson, Ekebacka
Anders Hanberg, Westermo
Cecilia Hyrén, RISE
Helena Jerregård, Mälardalens högskola
Lars Krantz, Sverige’s Ingenjörer
Konstantinos Kyprianidis, Mälardalens högskola
Örjan Larsson, Blue Institute/PiiA
Sima Valizadeh, Sandbacka Science Park

Kalender och kommande möten

För kommande möten, se Automation Regions kalender