Forsknings- och innovationsgruppen

Syftet med gruppen är att öka den innovativa förmågan hos medlemmarna i Automation Region. Gruppen fokuserar på rollen som innovationskatalysator och att hitta metoder och verktyg som stimulerar innovationer. Gruppen leds av Anders Aabakken, Trafikverket.

I arbetet ingår det att arrangera informationsträffar för finansiering, högklassiga föreläsningar och ge stöd till medlemmarnas arbete med innovationsstrategier. Forsknings- och innovationsgruppen leder även arbetet med Mälardalen Open, en öppen innovationstävling som fokuserar på energibesparing.

Den som är intresserad av att medverka i gruppens arbete är välkommen att kontakta Anders Aabakken, anders.aabakken@hotmail.se.

Medlemmar i gruppen

Anders Aabakken, Trafikverket
Daniel Boqvist, Automation Region
Jesper Ejenstam, Kanthal
Björn Eriksson, Ekebacka
Helena Jerregård, Mälardalens högskola
Konstantinos Kyprianidis, Mälardalens högskola
Sima Valizadeh, Sandbacka Science Park

Kalender och kommande möten

För kommande möten, se Automation Regions kalender