Forsknings- och innovationsgruppen

Syftet med gruppen är att öka den innovativa förmågan hos medlemmarna i Automation Region. Gruppen fokuserar på rollen som innovationskatalysator och att hitta metoder och verktyg som stimulerar innovationer. Gruppen leds av Petra Edoff, Rise.

I arbetet ingår det att arrangera informationsträffar för finansiering, högklassiga föreläsningar och ge stöd till medlemmarnas arbete med innovationsstrategier.

Den som är intresserad av att medverka i gruppens arbete är välkommen att kontakta Petra Edoff.

Medlemmar i gruppen

Anders Aabakken, Trafikverket
Magnus Åkerberg, Sandvik AB
Helena Blackbright, Automation Region
Daniel Boqvist, Automation Region
Petra Edoff, RISE
Jesper Ejenstam, Kanthal
Björn Eriksson, Ekebacka
Anders Hanberg, Westermo
Konstantinos Kyprianidis, Mälardalens högskola
Örjan Larsson, Blue Institute/PiiA
Sima Valizadeh, Sandbacka Sceince Park

Kalender och kommande möten

För kommande möten, se Automation Regions kalender