Hela Sveriges angelägenhet!

Jag lämnar innovationsriksdagen med framtidstro. Det är tydligt att grön industrialisering är en stor och viktig del av framtidens samhälle. Den här gången stod Luleå och Boden värd för arrangemanget. Framåtanda, det är en underdrift här. I ett läge av osäkerhet i världen så fylls de som lever och verkar här av framtidstro och mod. Mod att våga för att vinna, mod att satsa allt och göra det tillsammans – inte bara för den här regionens bästa, utan för Sveriges bästa.

Det krävs om vi ska fortsätta vara en industrination att räkna med även i framtiden. Men med satsningarna kommer utmaningar, hela samhället behöver ställa om. För det behövs samverkan av helt ny kraft. Vad är det som händer då? Jo, se här:

 • 8 stora industri projekt i Norrbotten fram till 2030
 • En beräknad ökning av Sveriges BNP på 2-3 procent
 • 20 000 nya arbetstillfällen
 • Samhällen som behöver hänga med och utvecklas i samma takt

Viktoria Karsberg från SSAB delade med sig av identifierade nycklar som krävs för industriomställningen:

 • Effektiva och förutseende tillståndsprocesser
 • Energi- och elnät behöver fördelas baserat på samhälls- och klimatnytta
 • Kompetensförsörjning kräver en långsiktig finansiering av industrinära utbildningar på våra lärosäten och yrkeshögskolor, YH
 • Infrastrukturen kräver investering och underhåll
 • Finansiering och standarder så att det blir en rättvis fördelning och lika villkor och konkurrens inom EU.

Stora frågor som behöver brytas ner i ett strukturerat görande. Tillsammans klarar vi mycket, men jag tar med mig att det här är hela Sveriges angelägenhet. Vi måste därför alla involvera oss. Det som är bra för Norrbotten är bra för Sverige.

Tack till SISP – Swedish Incubators & Science Parks och partners för ett innehållsrikt och starkt arrangemang.

Summering och framåtblick

Under det gångna året har vi sett hur olika former av AI gör allt större framsteg. Det som nyss kändes overkligt är nu möjligt, och tekniken blir alltmer påtaglig och integrerad i våra liv. Vi upplever också en ökad regionalisering i världen. Drömmen om en global ekonomi med säkra leveranser och delad teknisk utveckling känns, åtminstone för den närmsta tiden, väldigt avlägsen.

Många svenska företag upplever fortsatt stora utmaningar i sin kompetensförsörjning. Dels på grund av demografi, det föds för få och för få flyttar till Sverige, dels för att många saknar rätt utbildning för att ta de jobb som finns inom industrin.

Sammantaget betyder det att företagen behöver implementera nya lösningar och följa med i en allt snabbare teknikutveckling. De måste se över sina logistikkedjor, ta hem produktionen och öka sin automationsgrad. Samtidigt är det alltså allt svårare att hitta rätt kompetens för att genomföra de nödvändiga förändringarna …

I denna krävande tid är Automation Regions arbete viktigare än någonsin. Seminarier kring teknikutveckling, samarbete med universitet och forskarskolor, internationella nätverk och studieresor, arbete för att stärka ungdomars teknikintresse och mycket mer. Automation Region är en proaktiv och flexibel organisation, som tack vare sina nätverk och ett engagerat ledarskap har en unik möjlighet att stödja medlemsföretagen i deras nuvarande och kommande utmaningar.

Under 2023 var den stora höjdpunkten för mig personligen medverkan vid Automation Summit, som genomfördes hos Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Konferensen summerar mycket av det som Automation Region står för – nya insikter kring teknik och samhällsutveckling, intressanta deltagare, samarbete och gränsöverskridande dialog. Allt professionellt förpackat och genomfört. I år firade Automation Summit 10 år och det var verkligen ett värdigt jubileum.

I en föränderlig värld är det allt viktigare att ta in nya infallsvinklar och samarbeta med andra. Under det kommande året genomför Automation Region en rad aktiviteter – från mindre möten och diskussioner till seminarier, konferenser och expo. För medlemsföretag och partnerorganisationer skapar aktiviteterna unika möjligheter till affärsutveckling, nätverk och kunskapsinhämtning. Så se till att bli medlem i Automation Region (om du inte redan är det), prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar, och följ oss på Linkedin.

Sedan år 2016 har Automation Region drivit ett stort Vinnväxt-projekt med finansiering från Vinnova. Projektet avslutas under 2026 och Automation Region har redan kommit långt i arbetet med att ta fram ett erbjudande och en organisation för de kommande nya förutsättningarna. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet med att utveckla medlemsnyttan, hitta nya samarbetsmodeller och verka för en hållbar och positiv utveckling av den svenska industrin.

Hälsning från SPS 2023

Förra veckan besökte jag den stora mässan SPS (Smart Production Solutions) i Nürnberg, som samlade över 1 000 utställare och 50 000 besökare. Flera av våra medlemsföretag från Automation Region var representerade med stora montrar.

Vi kan börja med att titta på Beckhoff Automation. Det är ett företag som lyfter fram hårdvaruaspekter. Deras budskap ”cabinet-free automation” betonar att I/O-enheter har tillräcklig kapslingsklass för att placeras direkt i olika processer och anläggningar utan att behöva byggas in i skåp.

Jag gillar att de tänker på montage i en tid då mjukvarulösningar blir mer och mer dominerande. Beckhoffs kunder, åtminstone i Tyskland, verkar till stor del vara maskinbyggare men återfinns också inom fastighetstillämpningar. Jag noterar också att Beckhoff är ett familjeföretag med en ägare, Hans Beckhoff, som personligen var på plats på mässan.

B&R Industrial Automation, en del av ABB, presenterade lösningar för diskret automation med fokus på IoT. En viktig kundgrupp verkar vara OEM för läkemedel. B&R är också representerade med några kontor i Sverige.

ABB:s monter hade huvudfokus på kraftdistribution och motordrifter, men jag noterade även en satsning på fastighetsautomation under varumärket ”ABB Cylon”. ABB Cylon är enligt uppgift ännu inte tillgängligt på den svenska marknaden.

Turck visade bland annat RFID-tillämpningar och introducerade begreppet ”sensor-to-cloud” inom flödesstyrning.

Siemens monter lockade många besökare. I år presenterades bland annat hur de kan integrera robotar från i stort sett alla tillverkare med sitt automationssystem Simatic. Siemens vill alltså lägga robotprogrammet i det generella styrsystemet för hela anläggningen, i stället för att arbeta med en separat robotlösning.

Det globala storföretaget presenterade också produkten Senseye som är en generell paketerad lösning för förebyggande industriunderhåll. Den bygger på datainsamling och maskininlärning och ska kunna ge indikationer på kommande problem och därigenom förebygga haverier. De har också använt samma eller ett liknande koncept för att hjälpa tillverkande företag att sänka försäkringspremier genom att visa på god beredskap mot haverier.

Ett annat betydande medlemsföretag i Automation Region är Rockwell Automation. Ungefär hälften av deras monter utgjordes av mjukvarulösningar, inklusive ingenjörsverktyg och även deras välkända varumärke Allen Bradley.

FESTO är en stor spelare inom pneumatisk och elektrisk driv- och positioneringsteknik. Liksom många andra företag visade de exempel på batteritillverkning i sin monter.

Detta var några saker som jag tittade på vid mitt besök på SPS. För alla som är intresserade av ”factory automation” kan jag verkligen rekommendera denna mässa som hålls årligen i november.

Slutligen är det glädjande att se att flera av världens ledande automationsaktörer ser värdet av att vara medlemmar i Automation Region.

Game over eller vidare till next level? När två branscher möts …

När spelindustrin och tillverknings- och processindustrin möts är det inte bara en intressant konstellation – det är en affärsmöjlighet som vi inte kan ignorera. Spelindustrin, med exponentiell tillväxt och teknologiska framsteg, kan i kombination med den noggrannhet och skalbarhet som kännetecknar tillverknings- och processindustrin, förändra spelet – bokstavligen och metaforiskt. Här utvecklas inte bara spel, här skapas framtidens innovationer och lösningar för industrin.

Den senaste månaden har bjudit på flera intressanta aktiviteter inom området. Tillsammans med spelklustret Arctic Game i Skellefteå har vi workshoppat fram virtuella lösningar utifrån industrins behov. Vi har fått ta del av en rapport om ungas digitala ledarskap vid ett seminarium i Västerås och vi har arbetat med visualisering i industrin genom projektet Virtual lift i Norrköping.

Så vad kan spelindustrin och tillverknings- och processindustrin åstadkomma tillsammans? Som en start tänker jag på effektivisering, ett mer transparent ledarskap, större attraktionskraft och delaktighet genom visuella och virtuella miljöer.

Unga individer lever inte bara i den digitala miljön, de är med och bygger den. Dagens unga är engagerade på innovativa sätt som stora delar av samhället varken har insyn i eller förståelse för.

För visste du …

 • … att tonåringar på sin fritid skapar communities för flera tusen andra spelintresserade?
 • … att de genom sin hobby jobbar med digital rekrytering, konflikthantering och inkludering?

Det är otroligt få som helt och hållet lyckas med ett digitalt ledarskap inom föreningslivet och näringslivet, men i spelcommunities verkar det ske helt naturligt. De unga digitala ledarna skapar och strukturerar digitala platser som de utvecklar och driver tillsammans. De tar fram strategier och lösningar för att involvera medlemmar, samarbeta och förbättra den digitala miljön. Lägg till en platt organisation, en extremt diversifierad grupp av medlemmar, ett agilt arbetssätt och ett förhållningsätt där engagemang, respekt och samarbete är bärande. Där har du en organisationskultur som skulle få vilket företag som helst att bli mer hållbart.

Det är med andra ord hög tid att se ungdomars sätt att organisera sig på som både värdefullt och inspirerande. Att låta spelindustrin och tillverknings- och processindustrin mötas är inte bara en idé – det är en möjlighet som kan ge industrin ökad effektivitet, engagemang och attraktionskraft.

Det är dags att sluta spela analogt och levla upp!

Lästips för mer insikter och inspiration

Pulsen i Almedalen

Två dagar går fort. Väldigt fort när det finns så många intressanta seminarium att besöka, människor att träffa och actions att ta. Fokus för mina två dagar i Almedalen kan summeras genom ord som samverkan, kompetensförsörjning, hållbarhet och kommunikation. Men det speglar kanske inte riktigt veckans fokus.

I år upplevde jag att det var ett betydligt större ljus på frågor som cybersäkerhet, den geopolitiska osäkerheten, riskerna (och möjligheterna) med AI, energiförsörjning och klimatkris. Tunga och viktiga ämnen som definitivt kräver samarbete.

Ett annat viktigt ämne är kompetensförsörjning – ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och som definitivt skulle behöva fyllas med nya perspektiv och idéer. Har vi inte pratat om utmaningen med kompetensförsörjning väldigt länge nu? Och trots många initiativ och stort engagemang så fortsätter behovet av rätt kompetens att växa. Jag tror allt att vi måste ta ett nytt grepp kring frågan och hitta nya typer av actions för att attrahera fler människor till ingenjörsbranschen (och alla andra branscher som också skriker efter medarbetare).

Under Almedalen passade jag på att besöka några seminarium på temat. Ett av dem, som verkligen fick fäste i mig, anordnades av Sverok, en organisation som arbetar för att skapa en bättre spelkultur och samla barn och unga.

Vi vet att spelande utvecklar strategiskt tänkande, förmåga att snabbt agera på ny information och att fatta många beslut inom kort tid. Det är välkända skills. Men fokus under det här seminariet var ledarskap och de skills som ledare inom spelcommunities, servrar och chattar utvecklar genom sitt ideella engagemang. Ett engagemang som Sverok liknade vid ideellt arbete i föreningslivet – kompetenser som är betydligt enklare att cv-fiera.

Förmågorna som de unga ledarna utvecklar handlar om allt från att sätta spelregler, skapa grundtrygghet, kommunicera och arrangera event till konflikthantering, rekrytering, inkludering, moderera chattar och bjuda in till möten. Kompetens som definitivt är överförbar till vår svenska industri och det behov som finns där. Målgruppen för just den här undersökningen är 15 till 20 år. Det vill säga; snart på väg ut på arbetsmarknaden – och definitivt en grupp som jag skulle rekommendera våra medlemsföretag, partners och intressenter att hålla ögonen på. Nyfiken på Sveroks arbete och rapporten? Här finns den. 

Under veckan arrangerade vi två egna workshops – med fokus på samverkan. Det gjorde vi genom iHubs Sweden som är en organisation vi varit med och grundat för att samla innovationsmiljöer och skapa ökad impact av det arbete som görs inom innovationssystemet runt om i landet.

Vi vidareutvecklade bland annat idén om ett svenskt Change Lab, en miljö där vi kan testa idéer, lära oss av misslyckanden och iterera snabbt för att utveckla innovativa lösningar på komplexa samhällsproblem. Här har vi en unik möjlighet att bidra till den hållbara omställningen runt om i världen – genom gränsöverskridande samarbeten, tech transfer och inte minst – genom att ta en ledande roll inom systeminnovation.

Den andra workshopen guidade oss genom konceptet innovation commons som främjar innovation genom öppenhet, kollektiv förvaltning och delning över gränserna. Vi diskuterade bland annat hur vi kan skapa en öppen miljö där konkurrenter kan mötas, innovation främjas och resursanvändningen optimeras för att gynna oss alla – en utmaning som är viktig att lösa för att främja systeminnovation.

Sammantaget ett par riktigt bra dagar – med många seminarium men också många, väldigt intressanta möten och diskussioner som vi tar med oss in i hösten.

Glad sommar!

På spaning i Västmanland

Äntligen har vi dragit ut på turné! Vi reser Västmanland runt för att känna företagen på pulsen och under våren har vi besökt Surahammar och Hallstahammar. Till hösten fortsätter vi med fler kommuner runt om i länet. Syftet är att träffa tillverkande företag för att ta reda på vilka utmaningar företagen brottas med, vilka förutsättningar som råder på marknaden och hur vi kan hjälpa till.

Till vänster: Företagsbesök hos TPC Components AB i Hallstahammar med Patrik Vrethed, TPC, Maria Timotijevic, Finntorpets Mekaniska AB, och Antonia Antoniadou, industridoktorand på TPC. Till höger: Kjell-Erik Karlsson, Forgex, Patrik Hauki och Kazem Samanian, Uponor, och Bernt Henriksen från Automation Region under företagsbesöket hos Forgex i Virsbo.

Det är en delad bild som målas upp med en kraftigt inbromsande konsumentvarumarknad och full fart för de företag som levererar produkter inom tung fordonsindustri. Kompetens är något som alla företag pratar om och många vittnar om generationsskiften med svårigheter att hitta rätt ersättare.  När gedigen kompetens lämnar är behovet av en längre överlämning större för att säkerställa att kunskapen inte ska gå förlorad, och tiden börjar rinna ut. Företagen ser också en tendens till att personalen är mer ombytlig än tidigare, duktiga medarbetare byter jobb och det finns inte längre någon prestige i att vara på samma arbetsplats under lång tid – snarare tvärt om.

Både bristen på medarbetare med rätt kompetens och mer resurseffektiva organisationer ger utmaningar när det kommer till att arbeta med process- och produktionsutveckling. Medarbetarna behövs ute i produktionen vilket ger mindre utrymme för utvecklingsprojekt, forskning och innovation. Detsamma gäller för vidareutbildning för personalen.

De företag som ändå tar sig tid att delta i utvecklingsprojekt tillsammans med högskolor och universitet ser en stor fördel. Genom externa och interna utvecklingsprojekt med hjälp av industridoktorander och forskningsinstitut kan nya arbetsprocesser identifieras och implementeras i den egna produktionen. Här ser vi en stor möjlighet där Automation Region kan bidra till att fler företag får upp ögonen för forskningssamarbeten. Vår förankring vid Mälardalens universitet gör att vi kan koppla samman företag, forskningsinstitut och akademi.

På våra besök pratade vi mycket om dataanalys för processförbättringar och maskinunderhåll. Företagen har så smått börjar nysta i det och tar liksom sats för att komma i gång. Robotbaserad automation, digitalisering och AI börjar bli en naturlig del av företagens vardag och sakta men säkert implementeras nya lösningar för mer effektiv, säkrare och mer precis produktion.

Avslutningsvis vill vi skicka ett stort tack till alla företag som medverkade och ett särskilt tack till Uponor, Forgex och TPC Components som bjöd in oss att titta på era verksamheter. Det vi kan se är att det finns goda förutsättningar för fortsatt stark konkurrenskraft – framför allt om vi kan hitta en väg för att framtidssäkra kompetens och förmågan till snabb omställning om marknaden eller konjekturen sviktar.

Vill du veta mer eller engagera dig – kontakta mig, Peter Barkenskiöld

Teknik, nya tillämpningar och politik på Hannovermässan

Hannovermässan – arenan som anses vara en av världens viktigaste och största mässor för industriteknik hålls årligen på det stora mässområdet i Niedersachens huvudstad. Mässan har närmare 30 utställningshallar och området motsvarar 58 fotbollsplaner. Ett mecka för den som är intresserad av det senaste inom industrin. Här finns allt du kan tänka dig. Men det är inte bara ny teknik, det är också politik.

Jag hade förmånen att få besöka årets Hannovermässa och här kommer en spaning.

Amazon Web Services monter stack ut från mängden, de hade bjudit in ett antal företag som medutställare som visade på samarbeten med Amazon. Där fanns bland annat ABB och Siemens som visade upp olika automationslösningar.

Amazon är kanske inte kända för att veta så mycket om hur pappersmassa kokas eller hur stål stränggjuts utan vad de ville visa upp var kompetensen inom molntjänster, AI och dataanalys, tekniker som förstärker och effektiviserar basindustrin.  Min reflektion var att de lyckades, åtminstone i sin monter på mässan, ta en ledande roll i relation till traditionella leverantörer av industritillämpningar.

Ericsson visade 5G-infrastruktur för industriapplikationer. Som exempel hade de bland annat ett pilotprojekt med självkörande truckar i några av våra svenska gruvor. Nästa utvecklingsområde kan bli inventeringar i höglager med hjälp av 5G-anslutna drönare. Än så länge finns det inte så många praktiska tillämpningar inom området men det ska bli intressant att följa.

Molnlösningar och 5G i all ära, men fortfarande behövs kopparkablar för att världens produktion ska fungera. Det hade Weidmüller och Wago tagit fasta på. I Weidmüllers monter visades en robot som skalade kabel och monterade plintar på en skena. WAGO hade också en hel del skåpbyggar-produkter i sin monter men också anslutning till molntjänster och EDGE-datorer.

Slutligen noterade jag att snudd på en fjärdedel av Siemens monteryta upptogs av lösningar för batteritillverkning. Vad kan man dra för slutsatser av det? Att göra batterier för fordon och andra användningsområden är ett område med stor potential, kanske det snabbast växande i nuläget.

De tyska företagens montrar är stora, ibland enorma. De befinner sig på hemmaplan och mässdeltagandet handlar om att visa upp produkter, lösningar och tjänster. Men sannolikt handlar det lika mycket om politik. De vill positionera sig och visa för politiker och tjänstemän i samhället att de är en spelare att räkna med, skapa ett gott intryck av den inhemska leverantörsindustrin. Det får helt enkelt inte verka ”fattigt”.

Mässor generellt är något som är viktigt i vårt södra nästan-grannland. Det är ju inte bara i Hannover som tusentals kvadratmeter mässlokaler finns utan och också i Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg och ett antal andra större städer som denna basindustri i form av mässverksamhet märks. I Tyskland är mässor fortfarande en viktig arena för möten och affärer.

Nu växer en ny industrigren fram

Kan 3D-printning användas för prototyper i modebranschen? Kan VR användas för att testa kläder i en online-butik för att minska returerna? Kan robotar effektivisera modeindustrins remake-processer? Hur kan AI hitta defekter på kläder? Och vad kan vi lära oss från andra branscher som automatiserat?

Frågorna från deltagarna under Automation Roadshow var många, samtalen givande och engagemanget stort! Att introducera två vitt skilda branscher för varandra kan vara en utmaning, men med rätt personer från respektive bransch uppstår magi som gör att vi steg för steg kan göra de förflyttningar som krävs för att nå ett mer hållbart samhälle.

I projektet Mikrofabriker arbetar vi med vännerna på Science Park Borås för att skapa just den magin mellan textil och automationsindustrin. Syftet är att använda teknik som redan finns i industrin och applicera den, tillsammans med kunskapen om den, i textilbranschen för att skapa cirkulära flöden. Att plocka teknik från ett område och använda i en helt ny kontext kallas för tech transfer, något som vi behöver göra på en övergripande nivå i flertalet branscher för att nå hållbarhetsmål och vara konkurrenskraftiga. I det här fallet vill vi skapa förutsättningar för produktion närmare konsumenten, använda teknik för att bättre spåra utsläpp och skapa en automatiserad prototyp för remake – det vill säga ett flöde där det som tidigare setts som avfall nu blir till råvara.

Ett av initiativen för att skapa den berömda magin, och bidra till förändring, är Automation Roadshow. Ett koncept där vi bjuder in aktörer från textil- och modebranschen på en studieresa där våra automationsföretag får berätta om sina verksamheter, den teknik de arbetar med och hur den skulle kunna appliceras i en helt ny industrigren som textil.

Under en dag i Västerås bjöd vi på besök hos:

Robotdalen och ABB
På plats i ABB Robotics Experience Center mötte vi Catrin och Erik som visade upp hur robotar kan användas i mer utmanande miljöer och situationer. Catrin visade de collaborativa robotarna och hur de kan användas i samarbete med människor. Och Erik berättade om hur de tillsammans levererat lösningar till Karolinska sjukhuset för labbautomation med robotar – och dessutom programmerat en robot för dansföreställning tillsammans med en människa.

byBrick
Här mötte vi Erik och Joacim som redde ut begreppen XR, AR och VR och visade hur man med hjälp av dessa kan skapa effektiva verktyg för utbildning – något som definitivt kommer vara viktigt om produktion flyttas närmare konsumenten, och automatiseras. Deltagarna fick till sin stora glädje även testa tekniken på plats och bli allt från kranbilsförare till hotellgäster.

Aros Polymerteknik
Ute på Hacksta industriområde mötte vi upp Stefan i deras splitter nya lokaler. På plats fick vi en rejäl dos med inspiration kring hur hel- och framför allt halvautomation gör det möjligt för dem att konkurrera på den asiatiska marknaden. Genom välplanerade investeringar i automation slår man konkurrenterna på fingrarna när det gäller både kvalitet och pris. Här väcktes många tankar hos deltagarna som har mycket av sin produktion förlagd i Asien.

Digital Mechanics
Här mötte vid Fredrik som berättade om hur 3D-printing används i industrin, och visade runt i deras produktion. Att använda sig av tekniken för exempelvis snabba prototyper eller reservdelar och accessoarer var ett intressant område som kom upp under diskussionerna.

Ledai
Här visade Thomas och hans medarbetare upp hur AI används – både i projektet Mikrofabriker – men också andra industriapplikationer. Läs mer om hur Thomas och gänget hjälper oss att använda AI i remake-maskinen här!

Ett stort tack till alla våra presenterande medlemmar som så givmilt delade med sig av sin kunskap för att skapa värde i en helt annan bransch! Och tusen tack till våra deltagare från Lindex, Retuna Återbruksgalleria, H&M och Stinarand för stort engagemang, bra frågeställningar och intressanta diskussioner!

Vi sammanfattar en intensiv dag med mycket nya tankar och idéer som vi tar med oss in i projektet. Vill du också engagera dig för att bidra till hållbar konsumtion och produktion? Kontakta mig och Ellen Flybäck på Science Park Borås så berättar vi mer!

Projektet Mikrofabriker är ett samarbete mellan Automation Region och Science Park Borås. Målet är att göra teknik och tillverkningsprocesser för cirkulära och hållbara flöden tillgängliga för fler aktörer och skapa innovativa och hållbara produktionskoncept, såsom mikrofabriker.

Projektet uppmärksammas både lokalt som nationellt. Se det senaste inslaget på TV4 här - cirka 5 minuter och 30 sekunder in.

Industrinätverk för kompetens och utbildning i norr

Kompetensförsörjning och utbildning stod i fokus när vi på Automation Region och Skellefteå kommun bjöd in till uppstartsmöte för regionens nya industrinätverk. Tillsammans med tongivande aktörer, tillverkare och leverantörer ska vi kraftsamla för att möta industrins behov i norr.

Med en växande industri är möjligheterna och behoven stora. Behoven handlar främst om kompetensförsörjning – att säkerställa en hållbar och långsiktig tillströmning av ny kompetens, men också livslångt lärande för de medarbetare som redan finns. Dessutom behövs en bred palett av olika kompetenser; allt från handlingskraftig produktionspersonal till högutbildade ingenjörer.

Vid sidan av industrins basbehov finns en stor utmaning med att säkerställa kompetensen till samhällsviktiga funktioner som skola och omsorg. Skellefteå förväntas växa med 20 000 invånare vilket innebär cirka 4 000 nya barn som ska gå i skolan. Var finns de lärarna? Kompetensförsörjningen är en utmaning för samhället i stort.

Initiativet till nätverket kommer från Skellefteå kommun som sett ett stort behov av samverkan för att säkerställa kompetensförsörjningen. Och de vände sig därför till oss. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med komplexa samhällsutmaningar och ett stort nätverk genom de 100 projekt vi drivit genom åren tillsammans med 1 000 olika organisationer och företag. Dessutom är det ju faktiskt så att Automation Region grundades 2007 av ett gäng företag i Västerås med precis samma behov; att samverka kring kompetensfrågan för att stärka regionen i stort, även om man rent affärsmässigt är konkurrenter. Så nu gör vi det igen, fast i norr och med Skellefteå som nav. För här händer mer än någonsin!

Skellefteå har en lång historia av blomstrande industri med mångsidiga, kvalificerade och ledande aktörer inom flera industrisektorer. Nu intensifieras läget och kompetensbehovet i samband med stora etableringar i norr, vilket är fantastiskt! Och då måste vi komma ihåg den redan etablerade industrin, och all den industri som förväntas läggas i och runt om Skellefteå de kommande åren. De mindre och medelstora företagen har också behov av kompetens, men har inte samma resurser och kapacitet att arbeta med frågan. Här ser vi att vi kan jobba ihop för att skapa attraktion, driva samhällsfrågor, bidra i frågan om utbildning och mycket, mycket mer. Det är därför som vi nu startar upp nätverket för att kraftsamla och driva gemensamma frågor.

Under den första nätverksträffen diskuterade vi bland annat behovet av att:

 • Attrahera fler nyexaminerade till regionen
 • Engagera oss i de statliga och kommunala initiativen kring utbildning
 • Etablera fler aktörer på campus i Skellefteå
 • Göra en analys av nuläget och de framtida behoven

Nu arbetar vi vidare tillsammans med Skellefteå kommun och engagerade ledare hos Skellefteå Kraft, Boliden Rönnskär, Valutec, Siemens, Data Ductus, Adopticum, Holmden Wood Products, Renholmen och ABB för att ta nästa steg med nätverket.

Vill du också engagera dig framåt? Ta kontakt med mig så berättar jag mer!

Frågor?

Ulf Olofsson, Automation Region, Skellefteå, 070-690 72 47, ulf.olofsson@automationregion.com 
Jannike Lindbergh, Skellefteå Kommun, 076-127 64 18

Go big or go home

Sverige är ett litet land men välkänt för att ligga i framkant när det gäller innovation, hållbarhet och teknik. Men vi kan inte göra allt själva – det går så fort inom så många viktiga teknikområden – vi måste samarbeta med andra! Därför har Automation Region i uppdrag att skala upp verksamheten och etablera kontakt, skapa nätverk och nya samarbeten i en internationell kontext som gynnar svensk industri. I det här blogginlägget vill jag berätta hur.

Vi har flera projekt där vi arbetar med att bygga ett internationellt nätverk med god samverkan. I Swedish IndTech, som drivs tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Process Industriell IT och Automation) och Nordic Innovation House i Silicon Valley, har vi etablerat en hub i USA. Där arbetar vi med att bygga vårt nätverk på andra sidan atlanten och framför allt i Silicon Valley där extremt mycket av teknikutvecklingen sker. Genom det nätverket skapar vi enklare kontaktvägar för svensk industri att nå tech-bolagen i USA för samarbeten och affärer – och vice versa. Vi sätter också Sverige på kartan vilket gjort att en handfull tech-bolag från USA just nu tittar på att etablera sig i Sverige när de ska öppna kontor och produktion i Europa. Nu blir det tyvärr en liten cliffhanger här – för jag kan inte berätta vilka bolag det rör sig om. Du får helt enkelt stay tuned!

Vi arbetar mycket med att etablera processer för förenklad internationell samverkan och genom den kunskapen har Automation Region skalat upp konceptet nationellt och bjudit in aktörer brett. I ett litet land som Sverige behöver vi koppla ihop våra styrkor nationellt för global impact. Det arbetet sker nu via iHubs Sweden. Där har vi samlat Sveriges innovationsmiljöer, SIP:ar och kluster för att arbeta tillsammans på systemnivå. Målet är att skapa ett effektivare innovationssystem där vi enkelt kan samarbeta över branscher och skapa synergier.

Projektet Mikrofabriker är ett exempel på ett sådant projekt som lanserats tack vare ett nära samarbete mellan oss på Automation Region och Science Park Borås där automationslösningar är en del av lösningen för textilbranschen. Det vill säga, här möts två kompetensområden som tillsammans adresserar utmaningar för att identifiera lösningar som möjliggör framtidens hållbara affärsmodeller som i slutändan gynnar oss alla. Fler sådana gränsöverskridande samarbeten har, och kommer skapas via iHubs!

Att lära av varandra och skapa relationer med spjutspets inom relevanta områden är av största vikt och därför arrangerades en delegationsresa till vår nod i Silicon Valley. Representanter från våra innovationsmiljöer i Sverige och det nätverk vi byggt upp i USA möttes i workshops och studiebesök som genererade i många intressanta dialoger både på plats och – viktigast av allt – som har fortsatt efter resan. Några av deltagarna pratar samarbetsprojekt med företagen de etablerade kontakt med, konkreta affärer diskuteras och vi lanserar inom kort ett industrinätverk med fokus på stärkt samverkan mellan akademin i Silicon Valley och Sverige.

Vår resa i USA har bara börjat. Vill du vara med på resan och dra nytta av det nätverk vi byggt upp? Kontakta mig eller Minna Sandberg, så hjälper vi dig!