Innovativ förmåga, konkurrenskraft och framtidsfokus

Den 21 maj besökte Automation Region Åbo Business Region i Finland för att undersöka möjligheter till samverkan. Besöket gjordes tillsammans med Västerås Science Park inom ramen för samverkan mellan Västerås styrkeområden.

Besöks- och innovationscentret Joki är unikt i Norden. Det är en mångfacetterad och interaktiv mötesplats med en modern utställningslokal för innovation, näringsliv och forskning. Staden, de lokala företagen och universitetet presenterar tillsammans aktuella teman med regionens innovativa förmåga, konkurrenskraft och framtidsfokus som röd tråd.

I ett "business showroom", som till största delen är digitalt, presenteras företag, innovationer och utbildningar. Centret visar även idéer och verksamheter kopplade till stadsutvecklingen och smarta städer.

På plats i Åbo fick vi en presentation av regionens styrkeområden – CleanTurku (bio, cirkulär ekonomi, cleantech), HealthTurku (välfärd och hälsa), ExperienceTurku (film, spel, upplevelseindustri), MaritimeTurku (marin industri) och TechTurku (tillverknings- and teknologiindustrin).

Åbo har en ansenlig industrisektor som satsar på innovation. Det finsk-/svenskspråkiga Åbo universitet har cirka 40 000 studenter och här finns en innovationspark med 50 startup-bolag och ytterligare 25 på kö.

Vi blev mycket inspirerade av besöket i Åbo. Här har vi – på nära håll – en innovativ och spännande region som vi ser möjligheter att utveckla ett klustersamarbete med!