Effektmål och kvalitativa resultat för ständig förbättring

På dagen för fem år sedan skrev en av mina företrädare på posten som processledare för Automation Region – Helena Jerregård – i Produktionslyftets ledare om kopplingen mellan Lean och automation, något som idag kanske är mer aktuellt än någonsin. Inom Automation Region ser vi i mötet med företagen en viktig faktor, nämligen att det inte går att automatisera dåliga processer. För att arbeta med dagens aktuella ”buzz words” som digitalisering och digitala verktyg och gå från ”vad” till ”hur” måste du först gå igenom dina egna processer. Hur arbetar vi idag, vad kan vi göra annorlunda för att möta ny teknik och vara konkurrenskraftiga framåt?

Givet det kan det mycket väl vara så att det finns processer på plats som stödjer utvecklingen, men inte de strukturella förutsättningarna för att utnyttja dem. Genom att arbeta med ständiga förbättringar som ett verktyg för att identifiera slöserier och minimera tidstjuvar – helt enkelt locka fram idéer högt som lågt – blir det lättare att se möjligheterna med den digitala revolutionen. Förutsättningarna finns ofta i företagen men inte strukturen för att utnyttja dem på bästa sätt.

Automation Region är inte ett producerande företag, vi är ett kluster och en organisation som arbetar för nyttiggörande, men varje måndag står vi framför vår Lean-tavla och diskuterar effektmål och kvalitativa resultat. Vi talar om allt från ständiga förbättringar till medarbetarskap – en halvtimme vid målstyrningstavlan för ständig utveckling. Att tala om Lean som ”bara” ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar i befintliga processer är dock en begränsning; det finns ett stort värde i att också titta på ett eventuellt nästa steg. Finns det kanske helt andra, bättre processer och arbetssätt?

Mycket handlar om att utgå från den samlade kunskapen som finns hos medarbetarna själva. Här spelar Produktionslyftet en viktig roll för att öka förändringsbenägenheten och lyfta medarbetarnas betydelse. Vi måste använda alla resurser vi har för att orka med den snabba utvecklingen och samla energi nog för att bejaka all ny teknik.