Collaboration is the new innovation

… Sa en gång en vis person, och visst är det så! Under Automation Summit blev det mer tydligt än någonsin att innovation sker i gränsöverskridande samverkan och att tiden då forskning och innovation skedde i slutna rum är förbi.

Det är när näringsliv, entreprenörer och investerare, akademi och myndigheter möts som vi hittar lösningar på de stora komplexa utmaningarna. Och det är just i det mellanrummet – mellan alla dessa olika organisationer och verksamheter – som Automation Region verkar för att leda utveckling på systemnivå och bidra till att regionala styrkor blir till nationella resurser som sedan kan användas i en internationell kontext.

Under konferensen var det särskilt intressant att ta del av talarna som visar på hur det inte längre är gångbart att prata branscher som separata enheter. Teknologier, utmaningar och behov är gemensamma och det är först när vi delar lärdomar och erfarenheter med varandra som vi kan skapa en exponentiell utveckling. Många organisationer ser sina egna utmaningar som unika för just deras bransch, men putsar man lite på ytan är det oftast mer som är lika än olika. Mötesplatser som Automation Summit och plattformar som Automation Region fungerar som en sorts neutral basstation där vi kan mötas, planera och dela med oss av erfarenheter inför den klättring som väntar mot toppen.

TACK till er alla som gjorde Automation Summit 2022 till en fantastisk konferens! Nedan hittar ni  länkar till inspelningar från konferensen.

Ta del av material från konferensen igen

Automation Summit – intervjuer →

Se föredragen från Automation Summit här →

Automatiserade logistikcenter – Johan Rösler och Peter Landenberg, Langebaek Consulting
Nyckelspelare i ett framtida energilandskap – Lukas Wärend Ewerlöf, Sigholm
Building moonshots and how to get started – Tamare Carleton, Stanford University