Fokusförflyttning mot IndTech

En kort analys av trenderna hos företagen som ställde ut inom Factory Automation på SPS-mässan i Tyskland.

Hemmaspelaren Siemens hade givetvis slagit på stort och stod ut bland de 1500 utställarna med en monter stor som en halv fotbollsplan. Inom verksamheten finns en rad framgångsrika produkter och lösningar inom styr- och drivsystem och lågspänningsutrustning för att nämna några.

Ett exempel är det välkända automationssystemet Simatic som funnits sedan mitten av 80-talet. En hårdvara med hög kvalitet, bredd i applikationsområden och välkänd för montörer, produktionspersonal och konsulter. Automationssystemet är en viktig tillgång i Siemens portfölj och under det gångna året berättar den svenska försäljningsorganisationen att det har varit ett all-time-high-år – igen – med mer såld hårdvara än någonsin förut.

Men. Det är inte Simatic som visas upp på mässan. Inte heller mängder av drivsystem, lågspänningsställverk eller annan hårdvara inom operationell teknik (OT). I stället upptogs tre fjärdedelar av hemmalagets planhalva av plattformar och kommunikationslösningar för Internet of Things, molntjänster och industriell BlueTooth. Edge Computing framhölls liksom AI och machine learning. Dessutom presenterades mjukvaror för konstruktion och projektering.

Alltså ses en ganska kraftig exponering av lösningar inom Industrial Technology (IndTech) – det vill säga att kompetens och nya digitala lösningar kombineras med OT och traditionell it från industrin för att göra den mer smart, säker och hållbar. Och det är inte enbart hos Siemens vi kan se den här förflyttningen. Jag skulle vilja framhålla att samma förskjutning av fokus kunde ses hos de flesta automationsleverantörerna i Nürnberg. Många har tagit fasta på den digitala transformationen – eller DX som vissa kallar det.

Det är en genomgripande förändring som industrin påbörjat. Min bedömning är att det är relativt komplicerat att ömsa skinn på det här sättet och att det kvävs samarbete, mod och en öppenhet för nya kompetens- och applikationsområden.

De traditionella produkterna, OT, som nämns i exemplet med Siemens fortsätter vara otroligt viktiga för att ge stabilitet och kassaflöde till företagen vilket gör att säljorganisationerna behöver utökas med resurser och strategier för att även ta IndTech ut på marknaden. Och då kommer vi till frågan: Vem är målgruppen för IndTech? Är IndTech-säljarens målgrupp samma som styrsystemssäljarens? Eller är det i stället till IT-avdelningen, process-dito eller varför inte ekonomerna som IndTech ska rikta sin kommunikation till?

Värdet av IndTech sträcker sig långt bortom den producerande enheten och genomlyser både affärsmodeller, arbetssätt, organisation, ledning och styrning. Oavsett hur vi definierar målgruppen kan vi i alla fall konstatera att den som väljer att ta IndTech på allvar har allt att vinna.

Avslutningsvis vill jag också rekommendera skriften ”SWEDISH INDTECH 2021” av Örjan Larsson. Utgiven av Automation Region, Blue Institute och PiiA.