Game over eller vidare till next level? När två branscher möts …

När spelindustrin och tillverknings- och processindustrin möts är det inte bara en intressant konstellation – det är en affärsmöjlighet som vi inte kan ignorera. Spelindustrin, med exponentiell tillväxt och teknologiska framsteg, kan i kombination med den noggrannhet och skalbarhet som kännetecknar tillverknings- och processindustrin, förändra spelet – bokstavligen och metaforiskt. Här utvecklas inte bara spel, här skapas framtidens innovationer och lösningar för industrin.

Den senaste månaden har bjudit på flera intressanta aktiviteter inom området. Tillsammans med spelklustret Arctic Game i Skellefteå har vi workshoppat fram virtuella lösningar utifrån industrins behov. Vi har fått ta del av en rapport om ungas digitala ledarskap vid ett seminarium i Västerås och vi har arbetat med visualisering i industrin genom projektet Virtual lift i Norrköping.

Så vad kan spelindustrin och tillverknings- och processindustrin åstadkomma tillsammans? Som en start tänker jag på effektivisering, ett mer transparent ledarskap, större attraktionskraft och delaktighet genom visuella och virtuella miljöer.

Unga individer lever inte bara i den digitala miljön, de är med och bygger den. Dagens unga är engagerade på innovativa sätt som stora delar av samhället varken har insyn i eller förståelse för.

För visste du …

  • … att tonåringar på sin fritid skapar communities för flera tusen andra spelintresserade?
  • … att de genom sin hobby jobbar med digital rekrytering, konflikthantering och inkludering?

Det är otroligt få som helt och hållet lyckas med ett digitalt ledarskap inom föreningslivet och näringslivet, men i spelcommunities verkar det ske helt naturligt. De unga digitala ledarna skapar och strukturerar digitala platser som de utvecklar och driver tillsammans. De tar fram strategier och lösningar för att involvera medlemmar, samarbeta och förbättra den digitala miljön. Lägg till en platt organisation, en extremt diversifierad grupp av medlemmar, ett agilt arbetssätt och ett förhållningsätt där engagemang, respekt och samarbete är bärande. Där har du en organisationskultur som skulle få vilket företag som helst att bli mer hållbart.

Det är med andra ord hög tid att se ungdomars sätt att organisera sig på som både värdefullt och inspirerande. Att låta spelindustrin och tillverknings- och processindustrin mötas är inte bara en idé – det är en möjlighet som kan ge industrin ökad effektivitet, engagemang och attraktionskraft.

Det är dags att sluta spela analogt och levla upp!

Lästips för mer insikter och inspiration