Hela Sveriges angelägenhet!

Jag lämnar innovationsriksdagen med framtidstro. Det är tydligt att grön industrialisering är en stor och viktig del av framtidens samhälle. Den här gången stod Luleå och Boden värd för arrangemanget. Framåtanda, det är en underdrift här. I ett läge av osäkerhet i världen så fylls de som lever och verkar här av framtidstro och mod. Mod att våga för att vinna, mod att satsa allt och göra det tillsammans – inte bara för den här regionens bästa, utan för Sveriges bästa.

Det krävs om vi ska fortsätta vara en industrination att räkna med även i framtiden. Men med satsningarna kommer utmaningar, hela samhället behöver ställa om. För det behövs samverkan av helt ny kraft. Vad är det som händer då? Jo, se här:

  • 8 stora industri projekt i Norrbotten fram till 2030
  • En beräknad ökning av Sveriges BNP på 2-3 procent
  • 20 000 nya arbetstillfällen
  • Samhällen som behöver hänga med och utvecklas i samma takt

Viktoria Karsberg från SSAB delade med sig av identifierade nycklar som krävs för industriomställningen:

  • Effektiva och förutseende tillståndsprocesser
  • Energi- och elnät behöver fördelas baserat på samhälls- och klimatnytta
  • Kompetensförsörjning kräver en långsiktig finansiering av industrinära utbildningar på våra lärosäten och yrkeshögskolor, YH
  • Infrastrukturen kräver investering och underhåll
  • Finansiering och standarder så att det blir en rättvis fördelning och lika villkor och konkurrens inom EU.

Stora frågor som behöver brytas ner i ett strukturerat görande. Tillsammans klarar vi mycket, men jag tar med mig att det här är hela Sveriges angelägenhet. Vi måste därför alla involvera oss. Det som är bra för Norrbotten är bra för Sverige.

Tack till SISP – Swedish Incubators & Science Parks och partners för ett innehållsrikt och starkt arrangemang.