Medskick till den nya regeringen: IndTech stärker svensk konkurrenskraft.

Men tekniken i sig är inte den enda lösningen. Vi behöver addera ytterligare ett antal ingredienser som samarbete, kompetensförsörjning och ökade investeringar i FoU – förutsättningar som underlättar industrins digitaliserings-, och inte minst, hållbarhetsresa. Först då bidrar vi till en stark, hållbar och konkurrenskraftig industri som lägger grunden för ett blomstrande samhälle.

IndTech, en förkortning av Industrial Technology, är ett relativt nytt begrepp som innebär att kompetens och lösningar från it-branschen appliceras i industrin för att göra den mer smart, säker och hållbar. Branschen omsätter idag 105 miljarder kronor, eller hela 238 miljarder kronor, beroende på hur vi räknar. I runda slängar är det i nivå med basnäringarna, men med högre tillväxttakt och lönsamhet. Enkelt uttryckt: En fantastisk framtidsbransch för vårt land.

IndTech-branschen har alltså potential att stärka de svenska finanserna, bidra till välfärden och genom industrins gröna omställning i kombination med tillgången på fossilfri el också skapa ett mer hållbart samhälle – så väl lokalt som globalt.

Ingredienserna som politiken nu behöver bidra med framåt är framför allt;

💰 Investera och skapa attraktion för forskning och utveckling.
💡 Stärka kompetensförsörjningen inom IndTech.
🤖 Ta täten i digitaliseringen.
🌱 Underlätta industrins klimatomställning.

På Automation Region jobbar vi med gränsöverskridande – allt för att öka hela Sveriges konkurrenskraft. Och vi vet att kompetensen, viljan och resurserna finns hos våra svenska företag.

Nu måste den nya regeringen ta sitt ansvar för att öka takten i industrins omställning. Ge oss, våra medlemsföretag och samarbetspartners förutsättningarna, så ser vi till att leda the IndTech movement – för industrins, och Sveriges bästa.